Handen in elkaar

Interventies volgens de transactionele benadering
– De stap voor stap methode

Interventies maken je bewust van je eigen handelen. Een interventie is een methode om gedrag van een ander te veranderen. Hiermee hebben ze de mogelijkheid hun situatie positief te veranderen.

 

Advies, behandelmethodes en coaching met transactionele analyse zijn erop gericht om mensen te helpen hun vaak onbewuste gedragspatronen te leren zien, te analyseren en indien gewenst te helpen veranderen. Het denkkader van de transactionele analyse is ook voor coaches een krachtig hulpmiddel om de cliënt bij dit proces te begeleiden, waardoor hij/zij een “herbeslissing” kan nemen m.b.t. zijn bestaande besluiten.

 

De stap voor stap methode

De stap voor stap methode is een transactionele benadering. Deze methode bestaat uit 4 stappen. Aan de hand van deze stappen kun je iemand begeleiden. Deze methode valt binnen de methode van pedagogisch adviseren.

 

 1. Licht pedagogische problemen verhelderen
  In het gesprek probeer je een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Wat is er aan de hand, hoe wordt er met het probleem omgegaan en wanneer speelt het probleem zich af. Je sluit vervolgens af met een samenvatting.

  Je hebt bijvoorbeeld een kind wat ’s avonds niet wil gaan slapen, hoe leer je je kind te gaan slapen zonder dat je er de hele avond mee bezig bent.

 2. Inzicht verwerven in de opvoedingssituatie
  Wat voor Inzicht heb je in de situatie gekregen, welke factoren hangen mogelijk samen met de situatie.

  Het kind slaapt bijvoorbeeld niet alleen in de kamer maar samen met zijn broertje. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor het wel of niet slapen gaan van het kind.

 3. Het probleem vertalen in 1 of meer aangrijpingspunten voor verder handelen
  Nu ga je handelen, je verwijst of zoekt naar haalbare mogelijkheden om verbeteringen in de situatie aan te brengen in de categorie van afspraak.

  Bijvoorbeeld het kind apart leggen om te slapen.

 4. Het effect van de handelswijze evalueren
  Je evalueert de gemaakte afspraken en kijkt of er verandering bereikt is.

  Bijvoorbeeld het kind is ‘s avonds wel rustiger, maar wil nog steeds niet slapen, een oorzaak kan zijn dat hij alleen bang is in het donker. Hoe los je dit dan verder op?


Wil je deze methode ook onder de knie krijgen? Bekijk dan onze twee-daagse opleiding Transactionele analyse voor coaches.

 

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts