De International Coach Federation (ICF)

De  International Coach Federation (ICF) is de grootste wereldwijde beroepsvereniging voor zakelijke en persoonlijke coaches, en een bron van informatie voor hen die een coach zoeken. De ICF is een non-profit organisatie, een vereniging van individuele professionals uit de hele wereld die zakelijke en persoonlijke coaching aanbiedt.

De ICF is opgericht om de integriteit van de coachingprofessie vorm te geven, te ondersteunen en te bewaken. Daartoe organiseert zij activiteiten, formuleert en bewaakt kwaliteitsnormen met en voor de individuele leden.

De International Coach Federation is gebouwd op een viertal belangrijke pijlers:

De pijlers zijn universeel, gelden wereldwijd en zijn van toepassing op elke vorm van coaching. Of het nu om lifestyle coaching, loopbaancoaching of executive coaching gaat, de aanpak van de coach zal altijd op deze 4 pijlers gebaseerd zijn.

Meer weten? Ga naar www.coachfederation.nl

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

De EMCC wil in heel Europa een ‘good coaching practice’ bevorderen, die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches mag worden verwacht.
In dat kader zorgt de EMCC voor 4 Europese kwaliteitskeurmerken:
European Individual Accreditation (EIA) voor coaches en European Quality Award (EQA) voor opleidingen voor coaches. En ook ESIA en ESQA.
Deze keurmerken worden geleidelijk ingevoerd in alle landen waar de EMCC actief is, waaronder Nederland.

EMCC is een inclusieve organisatie voor allen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van kwaliteit en het verder ontwikkelen van coaching en mentoring.

  • EMCC is pan-Europees
  • EMCC is een onafhankelijke en onpartijdige non-profit organisatie
  • EMCC wil alle belanghebbende partijen bij elkaar brengen waaronder:
    • zij die coaching en mentoring aanbieden (waaronder ook training en supervisie)
    • zij die werken aan wetenschappelijk onderzoek van coaching en mentoring
    • zij die opdracht geven voor coaching en mentoring
  • EMCC bevordert het ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitseisen voor beroepscoaches