Praktische Coachopleidingen & Professiona­lisering voor Coaches

Wij geloven dat het vakgebied coachen de basis vormt voor resultaatgerichte ontwikkeling. Of het nu gaat om het versterken van individuen, teams of organisaties, coaching zorgt dat er beweging komt – “een stap voorwaarts”. Wij willen als Associatie voor Coaching daarom de plek zijn waar mensen met interesse voor het coachvak als begeleidings-, of leiderschapsstijl inspiratie, kennis en vaardig­heden vinden met betrek­king tot het vakgebied coaching.

Coachen is in onze huidige organi­saties niet meer weg te denken. De mede­werkers van vandaag de dag hebben een goede opleiding genoten, zijn mondig en willen invloed hebben op de manier waarop ze het werk willen uitvoeren. Deze ontwik­keling houdt gelijke tred met de wens van leiding­gevenden dat mede­werkers meer verant­woorde­lijkheid nemen voor hun eigen werk. In die zin is de ontwik­keling van het coachen iets om blij van te worden.

In ons opleidingsportaal bieden wij diverse geaccrediteerde coachopleidingen aan welke voldoen aan de hoogste internationale standaarden van dit moment. Naast lange leergangen bieden wij ook korte ééndaagse en meerdaagse programma’s met betrekking tot jouw ontwikkeling als coach!

Klik op het kader en lees hier recensies van deelnemers aan onze opleidingen!

Visie op coaching

Wanneer wij het over coaching hebben dan is
dat vanuit een gedachte van even­waardig­heid.

Open versus Incompany

Naast ‘open inschrijving’ kan de opleiding ook
binnen jouw eigen organisatie verzorgd worden.

Kwaliteit

Wij geloven niet in “omgevallen boekenkast” trainingen, maar in onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen.

Aankomende leergangen

Start op:

20 Januari 2020

Start op:

11 februari 2020

Start op:

12 februari 2020

Laatste nieuws

Partners

© Copyright 2017-2019 Associatie voor Coaching | Alle rechten voorbehouden
Stel uw vraag
close slider