Regelmatig legt men ons de vraag voor in hoeverre het verstandig is te kiezen voor deelname aan de workshops in ‘open inschrijving’, dan wel te kiezen voor workshops binnen de context van de eigen organisatie. Aan beide vormen zitten voor- en nadelen. Indien je coaching en zelfsturing vorm wilt geven binnen je eigen team, afdeling of op het niveau van de organisatie is het verstandiger te opteren voor een incompany traject. Incompany trajecten bieden veel meer mogelijkheden om een gezamenlijk draagvlak te creëren en afspraken te maken met elkaar. Tevens kan de doorlooptijd van een dergelijk traject vaak sneller (en goedkoper) zijn. Maar als je ervoor kiest de blik naar buiten te richten en eens in de keuken van andere organisaties te kijken dan biedt de open inschrijving daar alle mogelijkheden voor.

Bij incompany trajecten stellen we samen met jou een geheel eigen programma vast, afhankelijk van je wensen en aansluitend bij de behoefte van jouw organisatie. De inhoud van het programma kan gehaald worden uit ons standaard aanbod zoals we dat in de open inschrijving aanbieden. Afhankelijk van de wensen in de organisatie kun je op bepaalde programmaonderdelen eigen accenten leggen. Daarnaast kun je denken aan bijvoorbeeld teamleiderstrainingen- en opleiding, communicatietrainingen, etc. Alle trainingen worden nadrukkelijk gegeven vanuit de filosofie van de Associatie voor Coaching. Eén van de centrale uitgangspunten bij coaching is dat mensen keuzemogelijkheden creëren. Wij verwerken deze opvatting zowel in ons open opleidingsaanbod als in incompany trajecten.