Samenwerkingspartners
De Associatie voor Coaching werkt samen met verschillende instituten en is aangesloten bij meerdere kwaliteitborgende organisaties.

International Coach Federation

De International Coach Federation (ICF) is de grootste wereldwijde bron voor zakelijke en persoonlijke trainers, en de bron voor degenen die op zoek zijn naar een coach. ICF is een non-profit organisatie die gevormd en gevoed wordt door gekwalificeerde individuele professionals die wereldwijd in de praktijk van zakelijke en persoonlijke coaching actief zijn. De Associatie voor Coaching is ten behoeve van de Nederlandse afdeling van het ICF een groot pleitbezorger voor actieve participatie van coaches. Het gaat per slot van rekening om professionalisering van het vak!

NOBCO en EMCC Global

NOBCO: Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches

De van oorsprong Nederlandse beroepsorganisatie NOBCO is in 2010 opgegaan in EMCC Global. EMCC Global is een onafhankelijke, onpartijdige en non-profit organisatie die, als beroepsorganisatie, voor de bevordering van kwaliteit en de ontwikkeling van coaching en mentoring in Europa staat. Zij doet dit o.a. door het toetsen van individuele coaches en opleidingen. Vanuit de Associatie voor Coaching is Anita van Vlerken een van de assessoren van EMCC Global.

ACTO – Association of Coach Training Organizations

ACTO is the steward of high quality coach education and training. They continue to explore, challenge and evolve quality coaching training. They support coaching as both a profession and as a skill, and advocate for the art and science of coaching and coach education and training. They do so by sharing best practices, promoting high education and training quality standards, defining the body of knowledge, stimulating innovation, evoking excellence; Influencing the direction of coach credentialing, licensure and training program accreditation to promote alignment with high standards of quality, and to enhance consumer confidence in coaching.

Open en Eerlijk Coaching (OEEC)

Open en Eerlijk Coaching (OEEC) levert coaching op maat om diepgaand persoonlijk inzicht en structurele verandering bij medewerkers te realiseren. Vanuit een landelijk netwerk van gecertificeerde coaches. Ervaart een medewerker onmacht en stress op het werk, privé of in relaties? Wordt de medewerker hierdoor belemmerd in zijn functioneren? Dan biedt ondersteuning van een coach de mogelijkheid om hierin concrete stappen te zetten. Dit leidt tot een energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerker. Uitval wordt voorkomen of de verzuimduur wordt verkort.
Met individuele mental coaching bereiken onze coaches structurele verandering door verder te gaan dan de hulpvraag en zich te richten op onderliggende thema’s, kernovertuigingen, denkkaders en patronen. Daarnaast organiseert OECC ook groepstrainingen, waarin medewerkers samen aan de slag gaan om individueel stappen te zetten in het vergroten van bewustwording, versterken van eigenaarschap en het doorbreken van gedachte- en gedragspatronen. Zo komen we tot energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers.

eCoachPro

eCoachPro is expert in het realiseren van gedragsverandering en bieden op een innovatieve manier ondersteuning bij de professionele ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als complete teams op alle niveaus binnen organisaties. Sinds 2022 zijn de Masterclass E-coach opleidingen in samenwerking ondergebracht bij de Associatie voor Coaching. De Masterclass E-coaching is bedoeld om je online begeleidingsvaardigheden te verbeteren. Het is een intensief opleidingsprogramma waarin je kennis, vaardigheden en praktijkervaring op het gebied van e-coaching en blended begeleiden opdoet. De nadruk ligt hierbij op tekst gebaseerde (mail-)coaching. Na afloop van de Masterclasses, kun je je laten certificeren tot Certified eCoach en direct succesvol aan de slag met e-coaching. De Masterclass is voor coaches, begeleidingsprofessionals, HR-professionals, psychologen, adviseurs en supervisoren die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van online coaching en zich hierin willen bekwamen.

SkillReflect

In onze jaren als trainer en opleider, hebben we veel medewerkers ontwikkeld door ze te alten reflecteren op hun vaardigheden. We namen de handelingen op op video en lieten de medewerkers hier op terug kijken gefocust op een specifieke skillset. De grootste uitdaging hierin was om een breder perspectief te zien, gebaseerd op meerdere recordings. Met SkillReflect is het mogelijk om eenvoudig vaardigheden te taggen die direct worden opgeslagen als video fragment. Ook is het mogelijk gedetailleerd inzicht te krijgen in de voortgang van je ontwikkeling in een bepaalde set vaardigheden.

Leren begint bij het creëren van bewustzijn. In de afgelopen 20 jaar is dit leren meer en meer een resultaat geworden van zelf-assessment en krijgen en geven van feedback dan van het overdragen van kennis. Zelf-assessment en reflectie lijken meer effectief voor leerervaringen. Met SkillReflect kun je bewustzijn op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden creëren door reflectie op een actuele recording. Vanuit voor gedefinieerde vaardigheden sets, gebruikt in diverse opleidingen en beroepsverenigingen, is het mogelijk eenvoudig je recording te taggen om zo fragmenten te verzamelen die je o.a. voor patroon analyse kunt gebruiken. Alle tags worden daarnaast direct beschikbaar gemaakt in een uitgebreid ontwikkel dashboard waarin je je ontwikkeling eenvoudig kunt monitoren en vormgeven.

Centrum voor Excellent Leiderschap

Het Centrum voor Excellent Leiderschap richt zich vooral op coachen als stijl van leidinggeven. Coachen en coachend leidinggeven sluiten naadloos op elkaar aan. Trainers van de Associatie voor Coaching  werken in verschillende projecten samen met met trainers van het Centrum voor Excellent Leiderschap. Het is heerlijk als je elkaars taal spreekt. Dat werkt efficiënt, verruimt onze inzichten en verbetert het resultaat voor onze opdrachtgevers.

Schoolleidersregister PO

Door de Nederlandse Schoolleiders Academie is de Associatie voor Coaching aangewezen als een van de geselecteerde bedrijven die voor register directeuren primair onderwijs competentiemetingen kan verrichten, coachingstrajecten kan aanbieden en 360°-feedback kan verzorgen. Wij staan bij de NSA bekend om de manier de opdrachtgever zelf regie kan houden op het proces, onze stiptheid in afspraken en onze grote betrokkenheid bij en ervaring met het onderwijs.

Fonty Hogescholen

Fontys Hogescholen in Eindhoven heeft in de Asssociatie een kenniscentrum gevonden op het gebied van coachen en coachend leidinggeven. Vanuit deze samenwerking is in 2006 de opleiding tot Schoolcoach ontstaan. Samen leiden we leerkrachten op tot interne coach op hun school. Het unieke van deze opleiding is dat het interne coachschap direct verbonden wordt met het integraal personeelsbeleid en daarmee een duidelijke plek krijgt in de schoolorganisatie. Verder zijn nieuwe samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van schoolleidertrainingen en management-development trajecten op dit moment in ontwikkeling.

CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs)

Het CPION is de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen en de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie.

Professioneel begeleiden — Kennis als kern van verbinding

Professioneelbegeleiden.nl is een initiatief van Kloosterhof – uitgever van o.a. de vakbladen Tijdschrift voor Coaching, LoopbaanVisie, Counselling Magazine, Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties – en is mede ontstaan uit een jarenlange samenwerking met diverse beroepsorganisaties op het gebied van coaching, counselling, loopbaan en HRD.
Professioneelbegeleiden.nl is een platform waar professionele coaches kunnen verbinden met aanpalende beroepsgroepen door elkaars kennis te delen met behoud van hun eigen identiteit.