Binnencirkel - Samen Professionaliseren

Wat is mooier dan als coach steeds beter te worden in je vak?

Om als coach ‘professioneel’ te blijven dien je je coachende vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen. Juist daarvoor heeft de Associatie voor Coaching de Binnencirkel in het leven geroepen.
De Binnencirkel is een platform van goed opgeleide coaches met wie je samen aan de slag kunt om je eigen vaardigheden te vergroten, nieuwe kennis op te doen, te sparren, te netwerken en waar je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van het vak van de coach. Sluit je aan bij de Binnencirkel als je het coachen een warm hart toedraagt en met passie je vak wilt uitoefenen.

 

Programma Binnencirkel 2022:

 

In het lichaam van de coach en de coachee zijn diverse systemen werkzaam die (on)bewust het coachproces kunnen beïnvloeden. Onder andere de hersenen, zenuwen, hormonen, lichaamshouding en ademhaling geven vorm aan ons lichamelijke bewustzijn. Een bewustzijn dat door levenservaringen en/of (overgeërfd) trauma vernauwd kan zijn en door middel van lichaamsgerichte interventies en lichaamswerk vergroot kan worden vanwege het zelfhelende vermogen dat ieder lichaam bezit.

De workshop geeft, door middel van ervaringen, een inkijkje in jouw eigen binnenwereld en nodigt uit om met elkaar op ont-dekking te gaan. Kennis over de polyvagaaltheorie en interventies uit de sensorimotor psychotherapy worden op praktische wijze gedeeld.
Visies van vooraanstaande wetenschappers op het gebied van lichaamsintelligentie, zoals Bessel van der Kolk, Peter Levine, Pat Ogden, Gabor Maté en Joe Dispenza, worden aangehaald waarbij ruimte wordt gemaakt om stil te staan bij het ethische vraagstuk welke interventies passen bij coaching en waar interventies over gaan in therapie.

Károly Varga
Beweging als middel en vertrouwen op natuurlijke principes zijn thema’s die als rode draad door het leven van Károly Varga lopen. Als docent lichamelijke opvoeding werkte zij op diverse (speciaal) onderwijs scholen, HBO en MBO instellingen waarbij haar aandacht altijd uit ging naar persoonlijke ontwikkeling van kinderen, studenten en collega’s. In haar rol als moeder en studentcoach op het MBO kwamen thema’s zoals extreme boosheid, angsten, herbelevingen, een laag zelfbeeld en hoge gevoeligheid op haar pad die haar avontuurlijke aard en wil om te weten een boost gaven. Op zoek naar antwoorden eindigde ze in maart 2021 haar vaste dienstverband en ging ze als zelfstandige op pad. Een avontuur dat haar vele inzichten bracht over de interne wereld van de mens, de werking van emoties in het lichaam en de wijze waarop het lichaam emoties opslaat en kan uiten. Vanuit haar wil om bij te dragen aan een wereld in balans neemt zij graag professionals mee in een workshop waarin onze innerlijke wereld ervaren kan worden met als doel ons lichamelijke bewustzijn te vergroten en innerlijke balans te herstellen.

Volgens hoogleraar Economische Psychologie Theo Poiesz komt gedragsverandering tot stand als mensen willen (motivatie), kunnen (de interne capaciteiten en externe bronnen beschikbaar hebben) en de gelegenheid ervaren. Het coachen van teams kan in die zin als een veranderkundige activiteit worden gezien.
Het Ontwikkelingsgericht® coachen, zoals R. Vandamme dit beschrijft, betekent dat we een team de gelegenheid geven in termen van tijd, ruimte en veiligheid om hun collectieve motivatie, capaciteiten en bronnen te ontdekken van waaruit ze binnen de context tot ontwikkeling en prestaties komen. Als teamcoach heb je volgens Vandamme in elk geval een stevig methodisch handvat nodig, zoals de Ontwikkelcirkel®, en een aantal 21e-eeuwse vaardigheden, ‘Wicked Skills’.

Wat kun je van de workshop verwachten
We gaan tijdens de workshop samen een Ontwikkelcirkel® ervaren! Vanuit deze ervaring kun je na de workshop bepalen wanneer je de methodiek kan en wilt inzetten in je eigen praktijk. We focussen tijdens deze ochtend op het bewustzijn en ontwikkelen van je eigen ‘wicked skills’. Zo snijdt het mes aan twee kanten: je ervaart een methodiek én werkt samen met collega-coaches aan je eigen professionele ontwikkeling. Je bereid daartoe de workshop voor op basis van korte literatuurstudie, en een feedback-opdracht.

Valentijn Spit
Valentijn Spit is senior adviseur, trainer, coach en oprichter van Auctus. Hij richt zich op leiderschaps-, team- en talentontwikkeling en werkt daarin op basis van de principes uit de Ontwikkelingsgerichte benadering, krijgskunst en NLP. Samen met Rudy Vandamme ontwikkelde hij FIT, een van de methodische handvatten t.b.v. het Ontwikkelingsgericht coachen van teams.

Tool 1: EVKS Model door Jeanine Eshuis
Het EVKSmodel® is een coaching tool en biedt structuur aan een coachgesprek. Het is specifiek gericht op het reflecteren en het motiveren van een coachee en bestaat sinds 2010.
De basis bestaat uit 7 onderdelen, is makkelijk toegankelijk en geeft een gezamenlijke taal wat gesprekken transparant, effectief en efficiënt maakt. Hiermee kom je snel tot de kern zodat er meer tijd een aandacht kan gaan naar de voortgang van de coachee met zijn onderwerp.

Tool 2: Tweekracht door Ariën Kingsma
Ons gedrag wordt beïnvloed door onze omgeving. Dat geldt ook voor de wensen die we hebben, de keuzes die we maken, de doelen die we voor onszelf en anderen stellen. Het is voor veel mensen lastig erachter te komen waar de echte intrinsieke motivatie zit. In de ideale wereld, als alles mag en alles kan: waar krijg je dan ècht energie van?
Deze vraag raakt de kern van de diverse spelmethodes (Kleur Bekennen®, The Energy Game®, het KernKrachtenSpel®) van ontwikkelaar en uitgeverij TweeKracht. Door middel van een ‘forced choice’ keuzeproces langs keuzes met zo min mogelijk context en slimme interventies, wordt de speler gewaar waarom ‘ie doet wat die ‘ie doet. En welk gedrag energiegevend is en welke niet. De keuzes trechteren steeds dieper naar binnen. Van de oppervlakte van aangepast gedrag, naar de kern van energiegevend gedrag.

Tool 3: Teken je gesprek door Ingrid Heijl
In de Teken je gesprek boekenreeks van Adinda de Vreede gaat het om het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, verslag van wat de coachee vertelt. Met Teken je gesprek heb je als begeleider/ coach een concreet middel in handen, waarbij je gestructureerd met een kind (vanaf ongeveer acht jaar), jongere of volwassene kunt praten en tekenen over allerlei levenszaken. De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de probleemdrager letterlijk zèlf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kun je zèlf komen tot een inzicht en een oplossing.

Rouw is heel verschillend. Het ene verlies is het andere niet. Je kunt het niet wegen of meten. Rouw is niet alleen verdriet als iemand overleden is, maar er kan ook binnen in je iets sterven, wat niemand ziet, bijvoorbeeld bij dementie, ziekte, verlies van baan of verlies van vrijheid.
Verdriet kan je interpersoonlijke relaties verdiepen en kan leiden toe een nieuw gevoel van zien en betekenis in je leven . Stilstaan bij verdriet van mensen is meer dan bijstand verlenen. Je leert iets over de kracht, het mysterie en de waarde van menselijke relaties. Bij dit onderwerp zul je je misschien realiseren dat je sommige mensen niet juist hebt benaderd of problemen niet hebt opgemerkt, of fout hebt ingeschat. Zie dit als een kans om zaken anders aan te pakken in de toekomst.
Iedereen staat voor zijn eigen unieke “rouwarbeid”. Dit woord drukt uit dat verlies overleven, arbeid verrichten is. Het verklaart waarom verdrietige mensen zo moe kunnen zijn dat ze niet aan hun dagelijkse werk toekomen. Het maakt ook duidelijk dat rouwen geen passief wachten is, maar een activiteit die mentaal, emotioneel een lichamelijk is. Rouwen is werken aan het vinden van betekenis en het heropbouwen van je persoonlijke wereld die door verlies is dooreengeschud.
Om met verlies om te gaan is moeilijk, iedereen is anders en gaat er op een andere manier mee om. Hoe kun je dan toch voor iemand iets betekenen. Wat zijn dan de goede handvatten om voor iemand iets betekenen? Tijdens deze workshop willen we hier stil bij staan.

Marie-Louise Magis
Met ruim 45 jaar werkervaring in alle takken van de gezondheidszorg, het onderwijs en coaching is het me gelukt om al die losse draden samen te knopen tot een mooi tapijt. Dit komt o.a. tot uiting in mijn eigen praktijk waar ik mensen begeleid om anders te leren omgaan met stress; bijvoorbeeld bij burn-out gerelateerde klachten en Verlies en Rouwbegeleiding. Wist jij dat onder de meeste stress klachten een verlieservaring schuil gaat? Meestal denken we dan direct  aan het verlies van dierbaren door overlijden, maar ook het verlies van dierbaren door een echtscheiding komt erg vaak voor. Een ander aandachtspunt is het verlies van een stukje gezondheid, het verlies van je baan (gewenst of ongewenst), een verhuizing of het leren omgaan met een niet-vervulde kinderwens. Alles heeft te maken met afscheid nemen en verder leven.

In de workshop gaan we aandacht besteden aan de Verliescirkel. Dit is een krachtige methodiek om te ontdekken hoe je omgaat met afscheid nemen.

Startdatum: dinsdag 15 februari 2022
  • Dag 1 – Lichaamsgericht werken – “Uit je systeem” op 15-02-2022 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 2 – Ontwikkelgericht coachen van teams op 08-06-2022 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 3 – Tooldag op 29-09-2022 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 4 – Rouw en Verlies op 14-11-2022 van 09:30 tot 16:30

4 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 500.00 p.p.

De Binnencirkel

Uitgebreid Professionaliseren voor Coaches

De Binnencirkel

4 dagen intensief professionaliseren met diverse thematiek en intervisie.
Meer Info

Peer 2 Peer Coaching

Samen oefenen voor Praktijkuren

Peer 2 Peer Coaching

Een half jaar onbeperkt samen oefenen om zo praktijkuren te maken en beter te worden in je vak.
Meer Info

Individuele Coaching

Wordt professioneel begeleid in je vraagstuk

Individuele Coaching

In een aantal gesprekken je resultaten bereiken door professionele begeleiding van onze gecertificeerde Coaches.
Meer Info

Mentoring & Supervisie

Wordt professioneel begeleid in je ontwikkeling als coach

Mentoring en Supervisie

Wil je je naast de opleidingen verder ontwikkelen als coach? Vraag een mentor of supervisie gesprek aan.
Meer Info

Credential Aanvraag

Begeleiding op je individuele credential aanvraag

Credential Aanvraag

Wil je begeleiding in je credential aanvraag voor zowel de Nobco/EMCC als de ICF, klik dan hieronder.
Meer Info