Binnencirkel - Samen Professionaliseren

Wat is mooier dan als coach steeds beter te worden in je vak?

Om als coach ‘professioneel’ te blijven dien je je coachende vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen. Juist daarvoor heeft de Associatie voor Coaching de Binnencirkel in het leven geroepen.
De Binnencirkel is een platform van goed opgeleide coaches met wie je samen aan de slag kunt om je eigen vaardigheden te vergroten, nieuwe kennis op te doen, te sparren, te netwerken en waar je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van het vak van de coach. Sluit je aan bij de Binnencirkel als je het coachen een warm hart toedraagt en met passie je vak wilt uitoefenen.

 

Programma Binnencirkel 2023:

 

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Zo simpel zijn de feiten. Minder simpel is het om deze conflicten tijdig te herkennen, niet te laten escaleren tot onwerkbare ziekmakende situaties en op te lossen. Of nog beter: te voorkomen door preventief maatregelen te nemen. Daarvoor zijn vaardigheden nodig. Hoe ontstaan conflicten, welke bewuste en onbewuste emoties spelen er een rol bij, welke stadia zijn er te herkennen en hoe kunnen problemen tactisch worden aangepakt?

Het woord conflict roept negatieve associaties op. De meeste mensen denken meteen aan narigheid, ruzie en mislukking. Het conflict brengt echter – mits goed gemanaged – ook een positief aspect naar voren: het conflict als kans tot verandering en bron van organisatieontwikkeling. Dat is bemoedigend en geeft een extra stimulans om conflicten niet uit de weg te gaan. Dat lukt alleen als conflicterende partijen (samen) de confrontatie met pijn en onmacht aan willen gaan en er zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen.

Wat kan de rol van de coach zijn voor betrokkenen bij een arbeidsconflict? Is die rol er en zo ja wanneer en hoe doe je dit dan? Of kan het zinvol zijn om andere disciplines te betrekken en wat zijn daarvoor de indicatoren?
In deze workshop wordt aandacht besteed aan dit soort vragen en de onder- en bovenstroom van conflicten en de daarbij voorkomende dynamiek tussen conflictpartijen.

Frank Emmelot

Frank Emmelot is jurist en mediator. Hij is werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven. Vanaf 1997 is hij directeur van InterArbeid Mediation B.V. te Zeist en partner bij InterVentium te Maarssen. Frank heeft in de achterliggende vijfentwintig jaar als MfN-registermediator bij enige honderden arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid en bedrijfsleven). Hij treedt op als procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken (teammediation) en is gespecialiseerd in de bemiddeling bij vastgelopen re-integratietrajecten bij ziekteverzuim.

Frank geeft trainingen aan functioneel betrokkenen bij arbeidsconflicten, zoals casemanagers en psychologen en is als docent arbeidsrecht en samenwerkingsvraagstukken verbonden aan de beroepsopleiding en de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen (NSPOH Utrecht, Radboud UMC Health Academy Nijmegen). Hij is docent bij de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Amsterdam Law Firm, onderdeel mediation, Harvard onderhandelen en mediationvaardigheden. Daarnaast verzorgt hij bij The Lime Tree te Bilthoven trainingen aan MfN-geregistreerde mediators in het kader van de specialisatieopleiding tot arbeidsmediator.

Socratisch coachen dankt zijn naam aan de filosoof Socrates, die zo’n 500 jaar voor Christus in Athene bekend stond om zijn eindeloze vragerij. De hedendaagse Socratisch coach werkt vanuit de basisovertuiging dat de wijsheid in de klant zelf zit en dat deze vaak impliciet aanwezige wijsheid door middel van de juiste vragen expliciet gemaakt kan worden.

Kenmerkend voor het handelen van de Socratisch coach zijn o.a. de ‘empathische nulstand’, de oordeelvrije confrontatie en de gerichtheid op de taal in het hier en nu boven het willen begrijpen van context en geschiedenis. In het Socratisch coachen wordt daarnaast gebroken met vanzelfsprekendheden zoals het vooraf bepalen van een te behalen doel en probleemanalyse/diagnose aan het begin van een coachtraject.

Over Ariane van Heijningen

Ariane van Heijningen is Socratisch coach en organisatieadviseur en begeleidt vanuit die rol zowel individuen als organisaties in het doorbreken van belemmerende patronen. Ariane combineert technieken uit de Socratische traditie met flinke dosis helderheid, scherpte, resultaatgerichtheid en humor. Door haar liefde voor wijsheid en haar scherp analytisch vermogen, is zij in staat om mensen te begeleiden naar heldere inzichten en bezielde besluiten.

Ariane studeerde cultuurbeleid- en management en heeft zich de afgelopen 20 jaren continu bijgeschoold in het menselijk denken en doen, waarbij het Socratisch werken steeds centraler is komen te staan in haar werk. Bezoek de website www.denkplaats.nl of bekijk Arianes profiel op linked in voor nog meer achtergronden.

Inclusie is een hot topic. Het gaat over meedoen, meepraten en meebeslissen. Anders gezegd: over grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, emoties, nieuwsgierigheid, verschillen en overeenkomsten. En hoe je hier goed mee omgaat.

Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. Jitske Kramer schreef hier een pakkend boek over: Jam Cultures. En samen met Jacquelien Willemse maakte zij het Jam Cultures spel.

Zij zien inclusie als een jamsessie. Samen jammen betekent handelen vanuit onzekerheid, omdat je niet exact weet waar je uit gaat komen. Maar met de absolute zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar wil luisteren. Het is samenwerken met lef om te zeggen wat je te zeggen hebt, én om actief te zoeken naar hele andere en tegengestelde geluiden.

In deze workshop gaan we actief aan de slag met het Jam Cultures Spel. Het spel geeft inzichten, inspiratie en handvatten om de kracht van diversiteit in organisaties beter te benutten en mate van inclusie te vergroten. Het daagt je uit om manieren te bedenken om de eigen organisatiecultuur nog meer open te stellen voor nieuwe gezichten en andere meningen.

Leona Plein
Leona Plein is 48 jaar en werkzaam als arbeidsdeskundige en coach. Ze begeleid al ruim 25 jaar werkgevers en werknemers in trajecten die betrekking hebben op werk- re-integratie en persoonlijke ontwikkeling. In 2009 heeft ze na meerdere trainingen coaching vaardigheden, adviseren, onderzoek- en functieanalyses en een Master tot Gerechtelijk deskundige behoefte aan het ontwikkelen van een eigen werkwijze.

 

 

 

 

Dirk Verhoeven (PCC)

Dirk’s passie ligt in het ontwikkelen en trainen van educatieve programma’s waarin coaching als begeleidings- en managementstijl de basis vormt. Of het nu kinderen, studenten, ondernemers of ondernemende werknemers zijn, ik geniet ervan wanneer mensen leren en zich ontwikkelen door eigen ontdekkingen. Volgens Michelangelo is beeldhouwen niets anders dan het beeld bevrijden uit de steen. Volgens mij is coachen het bevrijden van potenties uit de mens!

Tijdens de workshop bespreken we vanuit neuropsychologisch perspectief hoe onze hersenen informatie verwerken. Verschillende neuronale niveaus passeren de revue alsmede de hersenfuncties die van invloed zijn op onze besluitvorming en gedrag. We staan er bij stil hoe kennis hierover onze inzichten over ons handelen kan verdiepen en we discussiëren over de toepassing hiervan binnen de coaching.

Niels Farenhorst

Niels Farenhorst (1957) is klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG) en neuropsycholoog. Hij werkte ruim veertig jaar in de (neuro)revalidatie, medische psychologe en als consulent voor ambulant begeleiders. Hij was redactielid en medeauteur van het Handboek voor neuropsychotherapie en auteur van een aantal hoofdstukken over hersenaandoeningen en seksualiteit. Momenteel vooral werkzaam als docent bij o.a. RINO, AXON en ITON.

Startdatum: woensdag 08 februari 2023
  • Dag 1 – Het conflict als kans tot verandering op 08-02-2023 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 2 – Socratisch Coachen op 20-06-2023 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 3 – Diversiteit & Inclusie – Het Jam Cultures Spel op 25-09-2023 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 4 – De neuropsychologische kant van ons werk als Coach op 21-11-2023 van 09:30 tot 16:30

4 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 500,00 p.p.
Startdatum: maandag 04 maart 2024
  • Dag 1 – Thema n.t.b. op 04-03-2024 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 2 – Thema n.t.b. op 25-06-2024 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 3 – Thema n.t.b. op 30-09-2024 van 09:30 tot 16:30
  • Dag 4 – Thema n.t.b. op 27-11-2024 van 09:30 tot 16:30

4 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 500,00 p.p.

De Binnencirkel

Uitgebreid Professionaliseren voor Coaches

De Binnencirkel

4 dagen intensief professionaliseren met diverse thematiek en intervisie.
Meer Info

Peer2Peer Coaching

Samen oefenen voor Praktijkuren

Peer 2 Peer Coaching

Een half jaar onbeperkt samen oefenen om zo praktijkuren te maken en beter te worden in je vak.
Meer Info

Individuele Coaching

Wordt professioneel begeleid in je vraagstuk

Individuele Coaching

In een aantal gesprekken je resultaten bereiken door professionele begeleiding van onze gecertificeerde Coaches.
Meer Info

Mentoring & Supervisie

Wordt professioneel begeleid in je ontwikkeling als coach

Mentoring en Supervisie

Wil je je naast de opleidingen verder ontwikkelen als coach? Vraag een mentor of supervisie gesprek aan.
Meer Info

Credential Aanvraag

Begeleiding op je individuele credential aanvraag

Credential Aanvraag

Wil je begeleiding in je credential aanvraag voor zowel de NOBCO/EMCC Global als de ICF, klik dan hieronder.
Meer Info