Visie op Coaching

Wij geloven dat het vakgebied coachen de basis vormt voor resultaatgerichte ontwikkeling. Of het nu gaat om het versterken van individuen, teams of organisaties, coaching zorgt dat er beweging komt – “een stap voorwaarts”. Wij willen als Associatie voor Coaching daarom de plek zijn waar leidinggevenden en coaches inspiratie, kennis en vaardig­heden vinden met betrek­king tot het vakgebied coaching.

 

Visie op Opleiden

  • Wij geloven dat een coachende stijl van opleiden het beste uit deelnemers haalt. Ook hier appelleren we continue aan het vergroten van het bewustzijn, het creëren van een heldere resultaatvoorstelling op te ontwikkelen onderwerpen en het nemen van zelfverantwoordelijkheid door de deelnemer voor hun eigen leerproces.

  • Wij geloven hiermee dat de coachende stijl van opleiden het mogelijk maakt dat een diversiteit van leervragen in een leergroep, gelijktijdig ontwikkeld kunnen worden.

  • Wij geloven in gedegen en onafhankelijk geaccrediteerde en geregistreerde opleidingen waarmee we kwaliteit blijven waarborgen en voorop blijven lopen in de ontwikkelingen van het vakgebied.

  • Wij geloven in leren vanuit ervaring. We werken met echte, eigen casuïstiek en vraagstukken waar ook eigen persoonlijke ontwikkeling onvermijdelijk is.

Onze Missie

Wij zorgen ervoor dat:

  • De coachende begeleidings-, en leiderschapsstijl in elke organisatie wordt ervaren als de meest effectieve manier om iemands gehele potentieel aan mogelijkheden aan te boren en vrij te laten komen om tot maximale prestaties te komen.
  • Elke leidinggevende of ieder in een begeleidende functie, een coachende stijl hanteert om zo het beste uit individuen en teams te halen en zo beter aan te sluiten bij o.a. de behoefte van generatie X, Y en vooral Z
  • Elke coach een gedegen opleiding kan volgen en zichzelf kan blijven professionaliseren.
  • We faciliteren dat elke coach in staat is zich een leven lang te blijven ontwikkelen.
  • Het vakgebied coaching als professioneel vakgebied wordt erkend door de politiek waarmee het een beschermd vakgebied wordt.