Gediplomeerd, gekwalificeerd en gecertificeerd als coach

Hoe kies je een goede opleiding? Met de toename van het aantal coaches groeit ook het aantal zogenoemde coach-opleiders, waar echter grote kwalitatieve verschillen tussen zitten. Hoe blijf je door de bomen het bos zien? Je staat op het punt te investeren in tijd en geld en je wilt graag een goede kans op succes hebben. Kortom: hoe maak je dan een goede keuze?

Op papier kunnen aanbieders allemaal een mooi verhaal houden over hun kwaliteiten. Maar waar het op aan komt is dat je uiteindelijk een plek vindt waar je op je gemak bent, waar je wordt uitgedaagd om je te ontwikkelen en waar je concrete resultaten kunt bereiken. Daarom benadrukken wij: kies met je hart en met je oog gericht op je doel!

Een belangrijk doel zou kunnen zijn het behalen van een erkend diploma, waar je als coach jouw eigen kwaliteit mee durft te manifesteren. Hiervoor ben je bij de Associatie voor Coaching aan het juiste adres.

1)  Onze opleidingen zijn als registeropleiding geaccrediteerd bij het CPION. Dat betekent dat je na afronding een erkend Post-HBO diploma ontvangt.

2)  Tevens zijn onze Certified Professional Coach opleidingen geaccrediteerd bij de 2 grootste en bekendste beroepsverenigingen in de wereld, namelijk de ICF (International Coach Federation) en de EMCC Global (European Mentoring & Coaching Council).

Meer informatie over beide beroepsverenigingen vindt je elders op onze site https://associatievoorcoaching.com/wat-is-coachen/wat-is-icf-en-emcc/

Met dit diploma op zak en voldoende praktijkuren kun je je laten registreren als gekwalificeerd coach bij een van deze beroepsorganisaties.

Bij het succesvol afronden van de CPC 1 opleiding is het mogelijk je te laten registreren als Associate Certified Coach (ACC) bij de ICF en als Practitioner Coach bij de EMCC Global.

Bij succesvolle afronding van de CPC 2 opleiding is het mogelijk je te laten registreren als Professional Certified Coach (PCC) bij de ICF en als Senior Practitioner Coach bij de EMCC Global.

Onze kwaliteit wordt voortdurend getoetst

Hoe kiest men een coach? Uit onderzoek blijkt: 69% van de nederlanders wil graag duidelijkheid over hoe de coach verantwoording aflegt voor zijn werkwijze, op zichzelf reflecteert en zich blijft professionaliseren.

Cliënten vinden het dus een goed teken wanneer een coach erkend is door een belangrijke beroepsorganisatie voor coaches, zoals bijvoorbeeld de NOBCO, ICF, EMCC Global, NOLOC e.a. Van een gecertificeerde coach staat immers vast dat hij succesvol een erkende opleiding heeft gevolgd, voldoende werkervaring heeft, aan intervisie doet en erkende bijscholing volgt.

Vaak worden in een opleiding allerlei populaire modellen en theorieën bij elkaar geraapt, maar ontbreekt er een rode draad en ruimte voor praktische oefeningen. De Associatie voor Coaching noemt dat “omgevallen boekenkast” trainingen, daar hebben wij niet zoveel mee. Wij geloven echter wél in gedegen en onafhankelijk geaccrediteerde en geregistreerde opleidingen!

Daarnaast vinden wij de verbinding met de beroepsverenigingen belangrijk om vooraan mee te ontwikkelen in de verdere professionalisering van het vakgebied coaching. Onze Certified Professional Coach opleidingen zijn daarom:

 

  • zogenoemde ACTP (Accredited Coaching Training Program)  gekeurde opleidingen en daarmee erkend door de International Coaching Federation (ICF)

  • EQA (European Quality Award) opleidingen en daarmee erkend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches & de European Mentoring & Coaching Council (NOBCO/EMCC Global).

Onze Supervisie opleiding voor Coaches was in Nederland het allereerste ESQA (European Supervision Quality Award) geaccrediteerde programma, erkend door de EMCC Global!

Op papier kunnen aanbieders allemaal een mooi verhaal houden over hun kwaliteiten. Maar waar het op aankomt is dat je uiteindelijk een plek vindt, waar je op je gemak bent, waar je wordt uitgedaagd om je te ontwikkelen en waar je concrete resultaten kunt bereiken.