Alle personeelsadvertenties staan tegenwoordig vol met woorden als creativiteit, initiatief, zelfstandigheid, onderne­mer­schap. Blijkbaar allemaal kwaliteiten waaraan we in orga­nisa­ties gebrek hebben. En dat klopt ook wel. We hebben in organi­saties een lange traditie die sterk gestoeld is op afhanke­lijkheid.

De klassieke rol van de manager, getypeerd met de woorden ‘plannen’, ‘organiseren’, ‘coördineren’ en ‘controleren’ creëerde eerder afhankelijkheid dan zelf­verant­woordelijk­heid. De ideale medewerker was vroeger een bereidwillige dienaar. De ongeschreven regel in organisaties was ‘doe wat door je baas van je gevraagd wordt, en doe dat zelfs wanneer je het er niet mee eens bent’. In de moderne organisatie is het adagium veel meer ‘stuur jezelf, neem verantwoordelijkheid’.

Het aansturen van mensen, die verantwoordelijkheid nemen vraagt van een manager nieuwe vaardigheden. Machtigen, zelfsturing, autonomie en wederzijdse afhankelijkheid zijn sleutel­woor­den. Essentieel in het management is het vormgeven aan de spanning tussen autonomie en wederzijd­se afhankelijkheid. Dat is de opgave voor de manager als coach.

Coaching is een managementstijl die uitdrukkelijk niet appel­leert aan afhankelijkheid, maar aan initiatief, creativi­teit en autonomie. Coaching is de managementstijl waarin autonome zelfstu­rende individuen hun onderlinge afhankelijkheid vormge­ven om de beste gezamenlijke resultaten te bereiken. Manager en mede­werkers worden veel meer partners op de werk­plek, met ieder hun eigen specifieke bijdrage aan het geheel.

Coaching als managementstijl is gericht op 3 zaken:

  • verbeteren van prestaties van individuen en teams
  • stimuleren van processen van zelfsturing
  • stimuleren van een proces van zelfontwikkeling

Een belangrijk thema is ‘verantwoordelijkheid nemen’.

Het gedrag van de manager als coach is erop gericht dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar mensen kunnen alleen verant­woordelijkheid nemen wanneer ze keuze hebben. Wanneer je tegen iemand zegt wat hij moet doen, dan maakt hij zelf geen keuze en neemt hij zelf geen verantwoordelijkheid. Het gaat er dus om mensen zelf hun keuzen te laten maken. Dat wil echter niet zeggen dat de keuzemogelijkheden ongebreideld moeten zijn. Het is absoluut geen ‘vrijheid, blijheid’. Bij coaching wordt uitdrukkelijk gestuurd met een heldere visie en concrete doelstellingen m.b.t. de performance richting klanten.

Coaching is ook streng. Je maakt afspraken met medewerkers en je spreekt elkaar daarop aan. Coaching betekent het einde van ‘pappen en nathouden’. In het algemeen besteden managers veel te veel tijd aan de medewerkers van wie ze het uiteindelijk niet moeten hebben. Dat is zonde.

Coachend Begeleiden

1 daagse

Coachend Begeleiden

Sturen zonder de baas te spelen.
Meer Info

Kunst van het vragen stellen

1 daagse

Kunst van het vragen stellen

Antwoorden zetten een punt, vragen brengen de zaak in beweging.
Meer Info

Coachen van team ontwikkeling

1 daagse

Coachen van team ontwikkeling

Het krachtig begeleiden van teams.
Meer Info