“Wanneer je in het woordenboek kijkt bij de term ‘coach’ dan vind je omschrijvingen als trainer, instructeur, helper, repetitor. Een coach, volgens de gangbare definitie, is iemand die individuele spelers (of een team van spelers) instrueert, traint en begeleidt in een bepaalde activiteit. Dat dit in­strueren en begeleiden vaak op een heel traditionele manier gebeurt is ‘s zondags regelmatig te zien in Studio Sport, wanneer drukke baasjes heftig schreeuwend en gesticule­rend langs de lijn lopen. In de sport lopen heel wat leiding­gevende figuren rond aan wiens managementopvattingen we beter geen voorbeeld kunnen nemen.”

 

Coaching wordt in de sport, net zo goed als in het bedrijfsle­ven, vaak ingevuld vanuit gedachten van bovenschikking en onderschikking. De coach weet hoe het moet, hij draagt die kennis over aan de spelers, hij laat ze oefe­ningen doen en geeft terugkoppelingen omtrent de juistheid van hun gedrag.

Wanneer wij het echter over coaching hebben, dan is dat veel meer vanuit een gedachte van evenwaardigheid. Manager en medewer­kers zijn partners op de werkplek, die beide hun eigen speci­fieke in­breng hebben om een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. Managers van hoogpresterende organisaties weten het beste uit hun mensen en hun organisatie te halen in plaats van het beste uit zichzelf in hun mensen te leggen. Daarom gebrui­ken wij liever de volgende omschrijving:

Coaching = iemands gehele potentieel aan mogelijkheden aanboren en laten vrijkomen om tot maximale prestaties te komen.

Onze visie op coachen en onze missie in het vakgebied staan verder uitgewerkt op deze pagina: https://associatievoorcoaching.com/onze-visie-en-missie/