Like a boss

De relatie met je baas vormgeven

Vanuit het klassieke organisatieparadigma is het vanzelfsprekend dat de relatie met je baas bepaald wordt door de baas. Hij is per slot van rekening de baas. Steeds meer organisaties en bedrijven kiezen tegenwoordig voor een andere stijl van leidinggeven. Denk aan zelfsturende teams of coachend leidinggeven. Een belangrijk aspect hiervan is het vormgeven van de relatie met je baas. Coaching breekt met de vanzelfsprekendheid dat de relatie met je baas wordt bepaald door de baas alleen. Hij levert net zoals jijzelf zijn bijdrage aan de organisatie. Een het is een taak van jullie beide om deze bijdragen te optimaliseren. Jullie zijn ook beiden even verantwoordelijk voor de relatie met elkaar.

Uit onderzoek is ook gebleken dat managers die zichzelf serviel opstellen naar hun baas, minder invloed op hun medewerkers hebben dan managers die zich meer evenwaardig naar hun baas opstellen.


Enkele tips voor de vormgeving van de relatie met je baas

  1. Je moet niet voor hem werken, daar kies je zelf voor.
  2. Je bent zelf net zo verantwoordelijk voor de relatie met je baas als hij.
  3. Ga er niet van uit dat je baas zal veranderen. Richt je energie op het verbeteren van jouw vermogen om met hem om te gaan.
  4. Onderzoek of het beeld dat je van je baas hebt, gestoeld is op feiten of op vermeende percepties.
  5. Zorg dat je de doelstellingen van je baas net zo helder in beeld hebt als die van jezelf. Weet waar de complementariteit ligt en waar de spanning.
  6. Blijf je baas in het spel betrekken. Houd hem binnen de lijnen. Maak hem tot bondgenoot.
  7. Praat veel met hem.
  8. Maak je niet afhankelijk van het oordeel van je baas.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts