De Associatie Dag

Later dit jaar krijgen oud deelnemers en klanten van de Associatie een uitnodiging voor de volgende AssociatieDag. De AssociatieDag zal dit jaar plaatsvinden op 4 oktober 2019.

Het programma ‘De Taal van de Associatie voor Coaching’ zal duren van 13.00 tot ca. 18.00 uur.

We kunnen alvast verklappen dat je je dan kunt inschrijven voor twee van de volgende workshops:

  • Coachen naar succesvolle teams
  • E-coaching
  • Wat laat JIJ zien en horen?
  • Zin in de Toekomst 

Nu alvast dit bericht om je te vragen deze datum in je agenda te (laten) zetten. Er zal volop gelegenheid zijn voor verbinding, inspiratie, netwerken, ontwikkeling, samen zijn én plezier!

We zien er naar uit je weer te ontmoeten!

Groeten,
Het Associatie voor Coaching Team!
Dirk, Marie-Louise, Ardie, Nicole, Barbara en Kyra

Erkenning EMCC – European Mentoring & Coaching Council

“Forse stijging coaches” zo kopte RTL-Z begin juni 2019. Voor werkelijk alles kun je tegenwoordig een coach inschakelen. En het worden er steeds meer. Het aantal bedrijven met coaches is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld naar 63.000 coaches. “Er wordt zoveel misbruik gemaakt van het woord coach, dat gekwalificeerde coaches inmiddels beducht zijn voor het gebruik van dat woord”, zegt Miriam Oude Wolbers, bestuurslid bij beroepsorganisatie NOBCO. Coachen is als thema de laatste jaren ongemeen populair en heeft zodoende een grote aantrekkingskracht op allerhande lieden die er een graantje van mee willen pikken. Coach is een vrij beroep. Iedereen kan een bordje op zijn deur laten spijkeren met ‘coach’ erop. Dat gebeurt dan ook massaal. Bij de professionaliteit van vele van deze ‘coaches’ kun je grote vraagtekens zetten.

Er zijn echter ook lichtpuntjes. Begin dit jaar heeft de Associatie voor Coaching uit Aarle-Rixtel voor haar opleiding ‘Certified Professional Coaching’ de European Quality Award (EQA) erkenning gekregen van de European Mentoring & Coaching Council (Nobco/EMCC). De Nobco/EMCC is naast de International Coach Federation (ICF) wereldwijd een toonaangevende organisatie in de kwaliteitsbewaking van coaches en coachopleiders. Voor de EQA erkenning die de Associatie voor Coaching nu gekregen heeft voor haar opleiding ‘Certified Professional Coaching’ moet men een zeer zware selectie doorlopen. Nog niet eerder wist een Nederlands bedrijf met een zelf ontwikkelde opleiding deze EQA erkenning op zowel foundation, practitioner als senior practitioner niveau in één keer te behalen. De Associatie voor Coaching is het gelukt.

De opleiding ‘Certified Professional Coach’ is in twintig jaar tijd uitontwikkeld tot een professionele standaard voor de professional coach. Met de EQA erkenning is het Certified Professional Coach programma naast ICF ook EMCC erkent en kunnen de deelnemers kiezen bij welke beroepsvereniging ze hun credential halen.

EIA: European Individual Assessment

De Nobco/EMCC hanteert 4 EIA niveaus te weten Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. Wij hebben voor de eerste 3 niveaus de EQA erkenning bij Nobco/EMCC behaald. Met het behalen van je diploma is het mogelijk om met voldoende praktijkuren in aanmerking te komen voor je EIA credential

 

Nieuw opleidingsportaal

 

Om onze deelnemers nog beter van dienst te zijn, zijn we in juni overgestapt op een nieuw deelnemersadministratie systeem. Dit systeem “Coachview” zorgt ervoor dat de deelnemers zich eenvoudig kunnen inschrijven en dat hun inschrijvingen netjes worden afgehandeld. Hieronder tref je een interactief scherm aan van ons nieuwe opleidingsportaal. Wanneer je in het menu klikt op opleidingen ga je direct naar ons opleidingsportaal.

 

Zelfsturing als ideaal

In een reeks thema-avonden bij De Associatie voor Coaching was op 25 april 2013 het thema: 

Zelfsturing als ideaal

De notie dat het leven dat je gegeven is (al dan niet door een hogere macht, maar in ieder geval door je ouders) ook geleid moet worden, stelt een ieder voor de vraag hoe (zelf) vorm te geven aan dat leven binnen de gegeven omstandigheden? Een klemmende vraag die des te prangender wordt in het besef dat de standaard levensloop die is ingekaderd door tradities en instituties, zoals men die vroeger kende, meer en meer is geworden tot een individuele keuzebiografie met meerdere, elkaar overlappende en aflossende levenslijnen. De strakke grens tussen jeugd en volwassenheid is vervaagd tot een uitgerekt, minder zichtbaar traject. Jong zijn, volwassen worden en oud zijn, het is allemaal minder vanzelfsprekend.

En daarmee (b)lijkt het leven als gave tot een opgave te zijn geworden. Een opgave die je te lijf kunt gaan met aan de ene kant van het spectrum een strakke, gecontroleerde levensplanning of met aan de andere kant van het spectrum een carpe-diem-mentaliteit. Of is er een middenweg mogelijk? Hoe kan ik mijn idealen bereiken binnen de gegeven omstandigheden. In deze thema-avond verkennen we het begrip zelfsturing en de voorwaarden waaronder deze mogelijk is. In de metafoor van een zeiler: welke beheersingstechniek heb ik nodig om de onbeheersbaarheid aan de elementen te ontnemen een eigen koers uit te zetten?

Wellicht komen we tot de conclusie dat  zelfsturing die middenweg vormt tussen “in beton gegoten” en “laat maar waaien” en levert dit handvatten voor de coach en coachee. Maar weet dat zelfs de beste zeiler bij tijd en wijle het zeil moet strijken en het roer uit handen moet geven. Bij tijd en wijle, maar niet eerder.

Gebaseerd op Schipperen met het eigen leven, Frits de Lange, essay 2003.

Zintuigen in de coaching

In een reeks thema-avonden bij De Associatie voor Coaching was op 3 oktober 2013 het thema: 

 Zintuigen in de coaching
…om uit het referentiekader te komen

Tussen ons en de wereld staan onze zintuigen. Zij zijn onze toegangpoorten tot de werkelijkheid om ons heen. Niet dat dit altijd een adequate weergave van die werkelijkheid  oplevert (steek maar eens een stok in het water, die lijkt dan gebroken, maar is  dat niet). Dat een betere informatievoorziening dan via zintuigen kennelijk niet voor handen is, blijkt uit het gegeven dat deze universeel zijn. Alle diersoorten (waaronder ook de mens) beschikken over ogen, oren, neuzen, smaakpapillen, tast- en evenwichtszintuigen, al is er verschil in de mate van gevoeligheid en toepassingsbereik. Zo is een mol zo goed als blind, een arend extreem verziend, zien katten weliswaar uitstekend in de schemering, maar zijn zij overdag kleurenblind en kunnen sommige vogels en vlinders kleurnuances onderscheiden die voor mensen letterlijk onvoorstelbaar zijn.

Met onze zintuigen nemen wij dus, zo goed of zo slecht als deze ontwikkeld zijn, onze omgeving waar, dat gebeurt zelfs onbewust. Onder hypnose herinneren we ons beelden waarvan we ons niet bewust waren, onder narcose blijven we horen wat de chirurgen tegen elkaar zeggen (oppassen geblazen dus) en geuren kunnen ons terugbrengen naar onze kindertijd, naar een vakantie of wat dies meer zij. Omdat de mens voornamelijk visueel (het gezicht) en auditief (het gehoor) is ingesteld, gaat deze thema-avond juist in op ons olfactorisch vermogen (de reukzin). Waarom is het zo moeilijk geuren te benoemen, terwijl we een geur vaak jaren na dato wel herkennen? Hoe sturen geuren ons gedrag en welke betekenis hebben ze voor ons sociale gedrag? En hoe is dat te gebruiken in de relatie tussen coach en coachee?

Gebaseerd op Verborgen verleider, Piet Vroon et al, 1994

Geniet vandaag, morgen bestaat nog niet

Geniet vandaag, morgen bestaat nog niet

27 november 2015

Maandag 30 november is de laatste bijeenkomst van De Binnencirkel van 2015. Het thema deze keer is Mindfulness in/en coaching. Hoe ervaar jij als coach mindfulness? Welke oefening gebruik jij bij een coachgesprek? Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten met coachen? Als je er maandagochtend bij bent, ontdek je de antwoorden.

Peer2Peer Coaching

Peer2Peer Coaching

Ben jij een coach? Of ben je deelnemer aan een geaccrediteerde coachopleiding? Wil je meer praktijkuren maken om je daarna te kunnen laten registreren als geaccrediteerd coach? Dan is dit je kans!

De Associatie voor Coaching biedt met Peer2Peer Coaching de mogelijkheid om meer praktijkuren te maken. Elk uur dat je hier Peer2Peer coacht mag je opnemen in je coachregister en gebruiken als praktijkuur. Aangezien je je diensten als coach gebruikt om iemand te coachen en je je daarnaast beschikbaar stelt om gecoacht te worden door een andere coach, worden je eigen coachuren gezien als betaalde coachuren. Hiermee kun je de uren opnemen in het register als betaalde uren. Ben je benieuwd? Lees meer…