Skip to content

Coachen van een ervaringsleerproces

Coachen van een ervaringsleerproces Bij coaching van medewerkers gaat het altijd om twee doelen: verbeteren van de werkresultaten, en ontwikkelen van het vermogen tot zelfontwikkeling.

Authenticiteit

Authenticiteit In ‘De dynamiek van coaching’ wordt authenticiteit benoemd als het tiende principe van coaching. Wat is dat echter ‘authenticiteit’?  ‘Je moet jezelf zijn’, is vaak het

competentieontwikkeling

Competentiemodel voor coaching als managementstijl

Competentiemodel voor coaching als managementstijl Wij onderscheiden elf belangrijke competenties voor een leidinggevende die coaching als managementstijl gebruikt: Eigen verantwoordelijkheid stimuleren Bewustzijn vergroten Sturen met

toekomstbeeld-neerzetten

Toekomstbeeld neerzetten

Toekomstbeeld neerzetten Het valt me altijd op hoe weinig mensen zichzelf sturen vanuit een toekomstbeeld dat men wil creëren. Heel veel keuzen zijn gebaseerd op

Bewustzijnsniveaus volgens Bateson

Bewustzijnsniveaus volgens Bateson

Bewustzijnsniveaus volgens Bateson Vroeger toen we nog in berenvellen liepen voelden we ons erg afhankelijk van de omgeving. Het leven werd beheerst door natuurkrachten en