Skip to content

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Luisteren   Niet beoordelend luisteren doe je door: je te verplaatsen in het referentiekader van je gesprekspartner; goed oogcontact te houden; met non-verbale signalen aan

Dilemma’s van de beginnende manager

Je bent nog niet zo lang geleden leidinggevende geworden. In eerste instantie is die benoeming waarschijnlijk een grote bron van vreugde geweest, omdat deze door

Coaching in het onderwijs

Anita van Vlerken en Willem Verhoeven ‘Elke keer als je aan een kind iets onderwijst, houd je het weg van herontdekking.’ Jean Piaget Van oudsher wordt

Afscheid nemen

Afscheid Nemen Op Maat

  Afscheid nemen kan door een andere positie in te nemen. Klein Duimpje had zevenmijlslaarzen nodig om ver weg te komen, een goede hulp. Grote

beoordelen

Beoordelen en Coaching

Beoordelen en coaching  Er is op het vlak van beoordelen veel in beweging. Het denken over beoordelen verandert met de gewijzigde denkbeelden over de aansturing

constructiefdeelnemen

Constructief deelnemen aan overlegsituaties

Constructief deelnemen aan overlegsituaties Organisaties zijn tegenwoordig zo complex dat er alleen grote prestaties geleverd kunnen worden door samenwerking van nogal wat partijen. Dit betekent

Vacature Online Marketeer

Online Marketeer bij de Associatie voor Coaching Heb jij een vlotte pen, creativiteit ten overvloede, kun je goed organiseren en zie jij kansen en ga

Coachen vs. sit

Coachen versus Situationeel leidinggeven

Coachen versus Situationeel leidinggeven Het model van ‘situationeel leidinggeven’ van Paul Hersey en Ken Blanchard geniet al een aantal decennia populari­teit. Zeker de helft van

feedback

De gouden regels van feedback

De gouden regels van feedback  Feedback geven  Feedback moet beschrijvend zijn en niet evaluerend, vooroordelend, interpreterend of naar motieven zoekend. Beschrijf wat je ziet, hoort