Skip to content
Coaching commitment

Coaching en commitment

In managementopleidingen werd vroeger geleerd dat de taak van de manager voornamelijk getypeerd kon worden met vier werkwoorden: plannen, organiseren, coördineren en controleren. Dit beeld

Coachend gesprekken voeren

Coachend gesprekken voeren

Het coachend gesprek is geen gespreksvorm naast het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek of het slecht nieuwsgesprek. Al deze gesprekken kun je op een klassieke manier voeren,

Effectief overleggen

Constructief deelnemen aan overlegsituaties

Organisaties zijn tegenwoordig zo complex dat er alleen grote prestaties geleverd kunnen worden door samenwerking van nogal wat partijen. Dit betekent noodzakelijkerwijs: veel overleg. Inhoud

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren

1. Projectinitiatie Onderdeel 1.1. : De initiatieffase Werk individueel. Maak een keuze voor een project dat gaan je straks gaan inbrengen? Ga voor jezelf na

Persoonlijkheid werk

Je persoonlijkheid aan het werk

Je persoonlijkheid gaat aan het werk als om welke reden dan ook het contact met je essentie wordt verbroken. Dit gebeurt al heel vroeg in

Motiveren

Motiveren…?

Het thema ‘motivatie’ is tegenwoordig weer populair. En in het verlengde daarvan is er bij het management verhoogde aandacht voor het thema ‘people-management’. De inhoud

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Luisteren   Niet beoordelend luisteren doe je door: je te verplaatsen in het referentiekader van je gesprekspartner; goed oogcontact te houden; met non-verbale signalen aan

Dilemma’s van de beginnende manager

Je bent nog niet zo lang geleden leidinggevende geworden. In eerste instantie is die benoeming waarschijnlijk een grote bron van vreugde geweest, omdat deze door