Training ‘Coachen van Leerlingenteams’ landelijk uitgerold speciaal voor technasiumdocenten

 

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Voor leerlingen die kiezen voor het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.

 

De formule

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen samen aan een opdracht. Dat is altijd een actueel vraagstuk van een bedrijf. De opdracht nodigt uit om eigen ideeën te ontwikkelen. Leerlingen organiseren hun werk zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor het resultaat. Zo leren zij om te werken en te denken als een onderzoeker of een ontwerper.

 

Coachend lesgeven

De docent begeleidt hen daarin, op een coachende wijze. Hij stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling en in het leveren van kwaliteit. Het impliceert een activerende didactiek – de technasiumdocent heeft een begeleidende rol. Van kennisoverdracht in de traditionele vorm is hier geen sprake.

Coachend lesgeven wordt door elke docent echter anders ervaren en is lang niet altijd makkelijk.

 

Training “Coachen van leerlingenteams”

De Associatie voor Coaching verzorgt al jarenlang de training “Coachen van leerlingenteams”. Zij is de enige coachopleider die deze trainingen landelijk aanbiedt voor alle 95 technasiumscholen verspreid door heel Nederland. En daar is de Associatie best trots op.

 

Wat wil je oplossen?

Wanneer de docenten tijdens de scholingsweek in onze training komen, hebben ze vooraf al een simpele huiswerkopdracht gehad. Zij hebben namelijk al goed nagedacht over het volgende: ‘Op welke vraag wil je vandaag een antwoord?’

Vervolgens gaan we onderzoeken vanuit welk perspectief deze vraag gesteld wordt, en wat de eigenlijke IK-vraag is. Of zoals men dan zegt, wat is de vraag achter de vraag?

 

Praktijk- en resultaatgericht

Een ander onderdeel van de training is de Dynamiek van Coaching, oftewel de TROA-pijl. Deze staat voor Toekomst, Realiteit, Opties en Acties. Deze wordt verder uitgelegd, maar bij de vragen die aan de hand van dit model gesteld worden, neemt iedere deelnemer hierbij een dilemma voor ogen wat hij/zij nadien opgelost wil hebben. Het blijft allemaal bijzonder praktijkgericht.

Een ander onderdeel is een praktische oefening waarbij de docenten in kleine groepjes een bepaalde opdracht voorgeschoteld krijgen. Men krijgt hierbij inzicht in de diverse fascinerende ontwikkelingen die zich vervolgens voordoen in het team. Wie neemt het voortouw en pakt de leidersrol? Staat deze ter discussie? Hoe gebrand ben je op de oplossing? Of staat het proces voorop? Wordt de opdracht ook echt samen uitgevoerd of is hier vooral één iemand aan het werk? Hoe worden afspraken gemaakt?

In de middag wordt dieper ingegaan op de verschillende fases in teamontwikkeling en rolverdeling. Telkens wordt hierbij gerelateerd aan de leerlingenteams die de docenten zelf begeleiden. In welke fase bevindt hun team zich?

Dan is er ook tijd om samen te sparren. Docenten gaan bij zichzelf na: ‘Wat heb ik vandaag allemaal gehoord, met welke vraag kwam ik vanochtend binnen, en met welk concreet plan ga ik naar huis? Wat ga ik vanaf nu implementeren?’

 

Reacties van technasiumdocenten

Wij horen regelmatig van leraren terug dat zij het een fantastische opzet van de dag vonden. Een paar reacties die wij terugkregen:

“Ik zou willen dat we dit met meer leraren ook in andere vaksecties zouden kunnen doen.”

“De deskundigheid van de trainers sprak mij erg aan, zij weten duidelijk waar ze het over hebben.”

“Ik ga het geleerde direct toepassen en bespreken binnen het O&O team.”

“Deze training is echt aan te raden, zo praktijkgericht!”

“Iedereen kon zijn of haar eigen inbreng kwijt, er was ook alle respect tussen cursusleiders en cursisten.”

“Deze training geeft veel ruimte om open over casussen te spreken.”

“Ik zie nu veel beter het verschil tussen wat mijn rol is als begeleider en hetgeen ik doe als (vak)docent.”

“Ik ben van plan om vaker met mijn leerlingen te reflecteren, en anders na te denken bij het stellen van coachvragen.”

 

Op 24 januari geven wij de training (uitsluitend voor technasiumdocenten!) in Steenwijk en op 7 februari in Den Haag. Aanmelden gebeurt via de Technasiumacademie.

 

De Associatie voor Coaching biedt ook coachopleidingen en -trainingen aan andere onderwijsinstellingen en docententeams. Bent u naar aanleiding hiervan geïnteresseerd geraakt en wenst u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op via info@associatievoorcoaching.com of tel. 0492-385544

 

Recommended Posts