Dynamiek van coaching de troa pijl

De dynamiek van coaching: TROA-pijl

Het logo van de Associatie voor Coaching wordt gevormd door 4 pijlen. Elke pijl is duidelijker van vorm, steeds wat beter afgekaderd. Wie denkt dat dit een toevallig gekozen opmaak is, heeft het mis. Dit logo beeldt de dynamiek van coaching uit, zoals wij ertegenaan kijken al sinds de Associatie is opgericht. Het coachingsproces heeft onze grondlegger Willem Verhoeven visueel gemaakt in de zogenaamde TROA-pijl. TROA staat voor Toekomstbeeld –> Realiteit –> Opties –> Acties. Dit model, waar we in onderstaand artikel nader op ingaan, gebruiken wij als standaard in onze coachopleidingen. Van hieruit wordt dan ook het coachingsproces uitgerold.

Bij coaching draait het allemaal om zelfsturing. Zelfsturing bestaat uit twee belangrijke kwaliteiten. Dit zijn de elementen die aan de boven- en onderzijde van de pijl staan. 1. Bewustzijn 2. Verantwoordelijkheid.

In dit artikel gaan we dieper in op alle onderdelen van het TROA-model, die gezamenlijk symbool staan voor de dynamiek van coaching.

troa pijl

BEWUSTZIJN
Bewustzijn is een belangrijke kwaliteit voor zelfsturing. Het gaat erom bewustzijn te ontwikkelen omtrent jezelf, je kwaliteiten, je zwakheden, je belemmeringen, de dingen die je graag doet, je ambities, je angsten enzovoort. Maar ook bewustzijn met betrekking tot je verhouding met de omgeving, wat zie je daar gebeuren, wat betekent dat, past dat bij je, heb je het gevoel dat je daar invloed op kunt uitoefenen?

VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid nemen is de tweede hoeksteen van zelfsturing. Bij zelfsturing hoort actief vormgevend handelen en niet slechts reageren op de omgeving. Laat je je leven door de omgeving of oefen je invloed uit op die omgeving? Acteer je vooral als poppenspeler of als marionet? Afhankelijkheid manifesteert zich op twee manieren. Sommige mensen zijn altijd uiterst coöperatief. En dat gaat soms zo ver dat er verlies van identiteit optreedt. Op de keper beschouwd wordt hun lot voortdurend door anderen bepaald. Een andere manifestatie van afhankelijkheid is, wat men in de psychologie noemt, tegenafhankelijkheid. Die manifesteert zich in protestgedrag. Mensen die zich voortdurend tegen anderen afzetten. Ze zijn voortdurend ‘tegen’, maar wanneer je ze vraagt waar ze ‘voor’ zijn, dan stokt het verhaal vaak.

TOEKOMSTBEELD (VISIE)
Handelen is doelgericht. Er is geen goede wind voor een zeiler die niet weet waar hij heen wil. Hier speelt het vraagstuk van visie en inspiratie. Hoe concreter de beelden over de toekomst die je wil vormgeven des te makkelijker zal dat gaan. Kiezen is het sleutelwoord. Wanneer je 100 prioriteiten hebt, dan heb je er geen.

REALITEITSTOETSING
Hier speelt zelfkennis een rol. Wanneer je succes wilt hebben dan kun je je maar beter profileren op de dingen waar je goed in bent en die je graag doet. Daarin kun je excellent worden. Wanneer je je energie steekt in zaken waar je niet goed bent, dan word je daarin hooguit middelmatig en dan onderscheid je je nog niet. Waar zitten je eigen kwaliteiten, stroken die met je ambities?

OPTIES EN ACTIES
Een goed idee is een gerealiseerd idee. Het realiseren van je visie met de kwaliteiten die je hebt, vereist veel volharding en zelfdiscipline. Om je doelen te realiseren moet je ook wel eens dingen doen die je niet echt leuk vindt. Hoe breng je de energie daarvoor op? Hoe kun je zelf-motiverende omstandigheden creëren? Hoe vermijd je zelfbestraffing?

 

Het TROA-model beroept zich ook op diverse competenties ter profilering of ter ontwikkeling gedurende het proces. Hieronder staan een aantal hamvragen afgebeeld die je op competentie-niveau zou kunnen stellen in de diverse fases van het TROA-model:

De Associatie voor Coaching heeft ook handige coachingskaarten ontwikkeld van het TROA-model. Op de achterzijde van deze kaarten staan 23 coachvragen (verdeeld over de 4 fases van het proces: Toekomstbeeld – Realiteit – Opties en Acties) die je in de alledaagse praktijk ter ondersteuning van je coachgesprekken kunt gebruiken. De kaarten zijn te koop voor € 1,50 per stuk. Kijk hiervoor in onze webshop onder Boeken.

Recommended Posts