Het belang van gecertificeerde coaches

Professionele coaches en hobby coaches: het kaf van het koren scheiden

 

Afgelopen jaren is het aantal coaches met 66% toegenomen. Op dit moment zijn er zo’n 65.000 coaches ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je hebt ze in alle soorten en maten, opruimcoach, keuze coach, burnout en stress coach etc. Veel van deze coaches noemen zich ervaringsdeskundige en dat lijkt het allesbepalende argument te zijn waarmee kennis en kunde ‘gerechtvaardigd’ wordt. Coachen is geen beschermd vakgebied en dat maakt het lastig de hobby coaches te scheiden van de professionele coaches. Oftewel het kaf van het koren. Van de 65.000 coaches is slechts 10% aangesloten bij een beroepsvereniging en heeft een gedegen, geaccrediteerde opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond.

 

In het programma RamBam werd donderdagavond 30-1 uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp coaching en was het bedroevend om te zien en horen hoe sommige coaches te werk gingen. Het ging voorbij aan alle vormen van ethiek, schond de vertrouwelijkheid en deed pijn in ons coachhart. Wij leiden al sinds 1992 coaches op en zijn één van de grondleggers van het vakgebied in Nederland. Samen met andere opleidingsinstellingen met een ICF (ACTP) en/of Nobco/EMCC (EQA) keurmerk proberen wij, ook in de wildgroei in opleidingsland, ons te onderscheiden door deze onafhankelijke toetsing van onze programma’s door deze beroepsverenigingen.

 

Een van onze drivers is de continue verbetering van het vakgebied en daar begint ERKENNING een bijna onmisbaar element in te worden. Mede naar aanleiding van bovengenoemde uitzending ‘Heel Holland coacht’ wordt er door de beroepsverenigingen veel nadruk gelegd op het belang om een coach met KEURMERK te kiezen. Iets wat de Associatie volledig onderschrijft. Deze beroepscoaches onderscheiden zich binnen het totaalaanbod door:

1.  Een ethische code met daaraan verbonden klachtenreglement

2.  Het helder krijgen van de coachvraag en juist inschatten van de ernst van de problematiek.

3.  Vertrouwelijkheid

 

Laten we vooral niet vergeten dat het verkrijgen van een dergelijk keurmerk (zoals EQA of ACTP) begint aan de vóórkant, dus bij de geaccrediteerde opleidingen! Want het zijn juist déze opleiders die zich inzetten voor een continue verbetering van het vakgebied!

Wie wil weten welke opleidingen geaccrediteerd zijn, kan daarvoor op de websites van de beroepsverenigingen terecht.

Bij de Nobco: https://www.nobco.nl/opleiding/opleidingsaanbod-voor-coaches/overzicht-eqa-opleidingen

Bij de International Coach Federation: https://www.coachfederation.nl/een-opleiding-tot-coach-volgen/

 

Aan het eind deed tweede kamerlid Wim-Jan Renkema de uitspraak met de minister in gesprek te willen gaan over het bewaken van de kwaliteit en het laten toenemen van de bewustwording onder ‘burgers’. Graag komen wij ook bij Dhr. Renkema op de koffie om dit verder gestalte te geven.

De aflevering ‘Heel Holland Coacht’ van Rambam terugkijken? Dat kan via onderstaande videolink:

 

Recommended Posts