Het belang van gecertificeerde coaches

Professionele coaches en hobby coaches: het kaf van het koren scheiden

Afgelopen jaren is het aantal coaches wederom sterk toegenomen. Op dit moment zijn er zo’n 75.000 coaches ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je hebt ze in alle soorten en maten, opruimcoach, keuze coach, burnout en stress coach etc. Veel van deze coaches noemen zich ervaringsdeskundige en dat lijkt het allesbepalende argument te zijn waarmee kennis en kunde ‘gerechtvaardigd’ wordt. Coachen is geen beschermd vakgebied en dat maakt het lastig de hobby coaches te scheiden van de professionele coaches. Oftewel het kaf van het koren. Van de 75.000 coaches is slechts 10% aangesloten bij een beroepsvereniging en heeft een gedegen, geaccrediteerde opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond.

In verschillende programma’s (RamBam en Arjan Lubach) werd in het verleden al uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp coaching en was het bedroevend om te zien en horen hoe sommige coaches te werk gingen. Het ging voorbij aan alle vormen van ethiek, schond de vertrouwelijkheid en deed pijn in ons coachhart. Wij leiden al sinds 1992 coaches op en zijn één van de grondleggers van het vakgebied in Nederland. Samen met andere opleidingsinstellingen met een ICF (Level 1 en Level 2) en/of NOBCO/EMCC Global (EQA) keurmerk proberen wij, ook in de wildgroei in opleidingsland, ons te onderscheiden door deze onafhankelijke toetsing van onze programma’s door deze beroepsverenigingen.

Een van onze drivers is de continue verbetering van het vakgebied en daar begint ERKENNING een bijna onmisbaar element in te worden. Door beroepsverenigingen wordt er veel nadruk gelegd op het belang om een coach met KEURMERK te kiezen en ook diverse bedrijven hebben de stap nu gemaakt om alleen maar met ICF en NOBCO/EMCC geaccrediteerde coaches te werken, iets wat de Associatie volledig onderschrijft. Deze beroepscoaches onderscheiden zich binnen het totaalaanbod door:

1.  Een ethische code met daaraan verbonden klachtenreglement

2.  Het helder krijgen van de coachvraag en juist inschatten van de ernst van de problematiek.

3.  Het naleven van de vertrouwelijke relatie met je coachee.

Laten we vooral niet vergeten dat het verkrijgen van een dergelijk keurmerk (zoals EQA of Level 1 en 2) begint aan de vóórkant, dus bij de geaccrediteerde opleidingen! Want het zijn juist déze opleiders die zich inzetten voor een continue verbetering van het vakgebied!

Wie wil weten welke opleidingen geaccrediteerd zijn, kan daarvoor op de websites van de beroepsverenigingen terecht.

Bij de NOBCO: https://www.nobco.nl/opleiding/opleidingsaanbod-voor-coaches/overzicht-eqa-opleidingen

Bij de International Coach Federation: https://www.coachfederation.nl/een-opleiding-tot-coach-volgen/

Aan het eind deed tweede kamerlid Wim-Jan Renkema de uitspraak met de minister in gesprek te willen gaan over het bewaken van de kwaliteit en het laten toenemen van de bewustwording onder ‘burgers’. Graag komen wij ook bij Dhr. Renkema op de koffie om dit verder gestalte te geven.

 
 

Onze Certified Professional Coach Opleidingen

Hieronder tref je de verschillende Certified Professional Coach opleidingen aan en kun je doorklikken voor meer informatie of je inschrijven voor de opleiding. Wanneer je eerst wil kennismaken met een van onze opleiders en wellicht nog wat vragen beantwoord wil hebben kun je hier ook kiezen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts