Kompas

Concrete resultaten definiëren

Er is een goede wind voor een zeiler die niet weet waar hij heen wil. Wanneer organisaties heb over hun toekomstbeeld hebben komen er vaak met antwoorden zoals: “Wij willen het beste gasbedrijf van Nederland worden.”. Prima, maar aan welke concrete resultaten zie je dit?

Het is van essentieel belang om te werken op basis van concrete doelstellingen. Daar zijn verschillende redenen voor:

  1. Bedrijven die op zorgvuldige wijze hun doelen bepalen blijken het beter te doen dan bedrijven die dat niet doen.
  2. Mensen die naar een concreet doel toewerken leveren betere prestaties dan mensen die dat niet doen.
  3. De beoordeling van resultaten is heel wat helderder wanneer deze plaats vindt op basis van werkresultaten dan op basis van persoonlijke kwaliteiten.
  4. De aanpak via formuleren van doelstellingen bewerkstelligt op een natuurlijke manier dat er meer naar de toekomst gekeken wordt. In plaats van ‘omzien in wrok’ kijken leidinggevenden en medewerkers hoe men zaken kan verbeteren.

In verschillende organisaties hanteert men vaak de volgende vijf resultaatgebieden: Kwaliteit, Levering, Winst, Ontwikkeling en Management.

1)    Kwaliteit

Kwaliteit dient bovenaan het lijstje van elk team te staan. In verschillende sectoren van het verschillende indicatoren te hanteren voor kwaliteit. Bijvoorbeeld het aantal klachten of de klanttevredenheid.

2)    Levering

Behalve de intrinsieke kwaliteit van producten en diensten is de factor tijd een belangrijke dimensie in de relatie met klanten. Worden de spullen op tijd geleverd, hoef je niet te lang te wachten, worden storingen snel verholpen. Afhankelijk van de branche kan je hier ook weer verschillende indicatoren hebben. 

3)    Winst, kosten, toegevoegde waarde

Uiteraard dient elke eenheid op een of andere manier gestuurd te worden op de winst, kosten of toegevoerde waarde.

4)    Ontwikkeling

Kwalitatieve doelstellingen zijn belangrijk voor ontwikkelingen. Dit zijn vaak doelstellingen die nu geld kosten, maar die ervoor zorgen dat er later geld mee wordt verdiend. Bijvoorbeeld nieuwe producten of ontwikkeling van standaard werkwijze.

5)    Management

Hier gaat het om verbetering van de managementprocessen. Bijvoorbeeld ziekteverzuim of personeelsverloop.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts