Bewustzijn

Bewustzijn vergroten

Wat is het bewustzijn?

Alle ‘dingen’ die we zien, voelen, denken en willen, vormen samen ons bewustzijn. Het bewustzijn bevat een immense hoeveelheid gedachten, intenties, ervaringen en herinneringen. Dat wil niet zeggen dat de inhoud van het bewustzijn een vormeloze warboel is. Met de dingen in ons bewustzijn kunnen we iets. Een gedachte kunnen we wijzigen, een wens achterwege laten, een akelig gevoel naar de achtergrond drukken door aan leuke dingen te denken. Het bewustzijn creëert op een of andere manier orde, waardoor het leven leefbaar wordt.

Bewustzijn vergroten

Op het moment dat we een oordeel uitspreken, houdt het waarnemen op.

Bewustzijnsvergroting is belangrijk voor prestatieverbetering. Het bewustzijn van mensen kan vergroot worden door veel vragen te stellen. Het soort vragen dat we stellen is hier wel van belang, het gaat erom oordelen te vermijden. Op het moment dat we een oordeel uitspreken, houdt het waarnemen op.

Wanneer wij zelf in de veronderstelling zijn dat we iets ‘goed’ gedaan hebben vinden we het vaak niet prettig als iemand anders de vraag “Wat kon er beter?” stelt. Waarom zouden we iets willen verbeteren wat gewoon goed is gegaan? Wanneer iets ‘slecht’ is gegaan willen hier echter ook niet dieper op ingaan, maar de actie het liefst zo snel mogelijk vergeten. Zo hoeven we niet met onszelf geconfronteerd te worden.

Een bewustzijn dat niet gestoord wordt door waardeoordelen is voor verbeteringen van het hoogste belang. “Hoe dicht zat je bij het doel?” is een relevantere vraag dan “Was het een goed schot?”. De eerste vraag heeft geen waardeoordeel waardoor het waarnemen doorgaat en je verder kunt werken aan je bewustzijnsvergroting.

Voorbeeld:

Het volgende gesprek illustreert hoe je als coach een gesprek kunt sturen met feitelijke vragen en hierdoor het bewustzijn van iemand kan vergroten. 

Het gesprek gaat tussen een interim-manager (EO) en een teamleider (PM) in een industrieel bedrijf. In het bedrijf worden radiateurs gemaakt, de koelelementen voor auto’s. Men werkt vooral voor de vervangingsmarkt. Dat betekent veel kleine series en zelfs enkelstuks productie.

EO:

Wat zijn de belangrijkste resultaten van jouw team en hoe meten jullie die?

PM:

Dat ik op tijd mijn spullen lever. Wij hebben het probleem dat alle bestellingen die voor 11 uur ’s ochtends binnenkomen, ’s middags om 3 uur leverklaar in de Expeditie moeten staan.

EO:

Dus snelheid is bij jullie het allerbelangrijkste?

PM:

Ja, zonder meer.

EO:

En als er dan een heel klein lekje zit in de radiateur?

  • Hier stuurt de EO heel duidelijk. Als productiemanager weet hij dat naast leverbetrouwbaarheid ook kwaliteit en kosten belangrijke grootheden zijn om op te sturen. Zijn vraag is gericht op kwaliteit.

PM:

Dat mag natuurlijk niet.

EO:

Dus kwaliteit is ook heel belangrijk?

PM:

Ja.

EO:

Wanneer zit je nou meer in de problemen: als je een lekke radiateur op tijd levert, of een goede een halfuur te laat?

PM:

Een halfuur te laat kan nog net.

EO:

Nou ja, een uur dan.

PM:

Om half vijf moeten ze allemaal op de wagen staan en uiteraard niet lek.

EO:

Als je de keuze hebt tussen een lekke om half vijf op de wagen hebben, of een goede pas de andere dag leveren, wat doe je dan?

PM:

Een goede 1 dag daarna leveren.

EO:

Dus kwaliteit gaat voor snelheid.

PM:

Ja, maar het moet ook wel op tijd zijn.

EO:

Oké, ga eens op de stoel van je klant zitten en kijk dan eens naar je eigen product. Nou bestel jij een ‘expresse’ radiateur. Wat zijn dan je verwachtingen?

PM:

Dat ik op tijd een functioneel goede radiateur krijg.

EO:

Wat is dan ‘functioneel goed’?

PM:

Dat hij dicht is, dat hij goed koelt, dat hij past, dat alle aansluitingen goed zitten. Hij moet zodanig verpakt zijn dat hij onderweg niet beschadigt. En hij moet de eerste drie jaar toch wel heel blijven. Maar nou ik er zo over denk, denk ik dat de klant hem zo snel mogelijk wil hebben en dat hij die andere dingen vanzelfsprekend vindt.

EO:

Wat betekent dat nu voor de eisen die jullie aan jullie prestatie moeten stellen?

PM:

Dat we ’s middags voor 3 uur uitleveren en dat we er zeker van zijn dat al die andere dingen die de klant vanzelfsprekend vindt aanwezig zijn.

EO:

Hoe ben je er nou zeker van dat een door jouw team aan Expeditie afgeleverde radiateur dicht is, past, enzovoort? Hoe zeker ben je ervan dat wat vanmiddag weggegaan is allemaal foutloos is?

PM:

Ik hoor daar in de regel niets meer van, dus dat zal wel goed zijn.

EO:

Heb je er weleens naar gevraagd bij de Kwaliteitsdienst of Verkoop?

PM:

Nee, die komen wel als ze iets hebben.

EO:

Hoe zeker ben je daarvan?

PM:

Nou, je maakt het me wel moeilijk.

  • Deze laatste verzuchting laat zien dat in een goed coachend gesprek de medewerker vooral aan het werk is.


Bewustwording gaat in feite vanzelf. Op het moment dat iemand werkelijk nadenkt over zijn manier van kijken en zich zijn perceptie realiseert, verandert hij al. Momenten van bewustwording zijn voor een coach goed te herkennen. De medewerkers zwijgt en denkt na. Er valt een stilte waarbij de medewerker de ruimte krijgt om zijn eigen beelden te ordenen. Sommige coaches valt het zwaar om die stilte niet onmiddellijk op te vullen door de vraag te herhalen of verder toe te spitsen of zelf het antwoord te geven. Dan belemmert de coach zijn eigen werk.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts