icon-avc

TELEFOON 0492-385544

Praktische Coachopleidingen  &  Professiona­lisering voor Coaches

De Associatie voor Coaching wil de plek zijn waar leiding­gevenden en coaches inspiratie, kennis en vaardig­heden vinden met betrek­king tot coachen. Coachen is in onze huidige organi­saties niet meer weg te denken. De mede­werkers van vandaag de dag hebben een goede opleiding genoten, zijn mondig en willen invloed hebben op de manier waarop ze het werk willen uitvoeren. Deze ontwik­keling houdt gelijke tred met de wens van leiding­gevenden dat mede­werkers meer verant­woorde­lijkheid nemen voor hun eigen werk. In die zin is de ontwik­keling van het coachen iets om blij van te worden.
 • De kunst van het vragen stellen

  Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de managers de antwoorden. Bij coaching zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coach die daarbij aan het werk is als wel de gecoachte. De coach stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen. Een belangrijke vaardigheid die zowel in deze workshop als in onze CPC opleiding aan bod komt.

 • Afspreken en aanspreken

  Afspreken en aanspreken noemen we in één adem, omdat het twee zijden van een medaille zijn. Naarmate we afspraken helderder maken, kunnen we er ook toegespitst op terugkomen, wanneer we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken. We behandelen in de opleiding enkele belangrijke psychologische noties bij het aanspreken en oefenen het effectiever kunnen aanspreken.

 • Coachend leiding geven

  Afspreken en aanspreken noemen we in één adem, omdat het twee zijden van een medaille zijn. Naarmate we afspraken helderder maken, kunnen we er ook toegespitst op terugkomen, wanneer we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken. We behandelen in de opleiding enkele belangrijke psychologische noties bij het aanspreken en oefenen het effectiever kunnen aanspreken.

 • Coachen en teamontwikkeling

  Teamwerk is aan de orde wanneer de samengebalde inspanning van diverse mensen nodig is om een bepaalde prestatie te leveren. Dat is in de huidige tijd vaak zo. In tegenwoordige organisaties kun je in je eentje nauwelijks nog iets tot stand brengen. De bijdragen van diverse mensen zijn nodig om uiteindelijk goede resultaten te behalen. Daarmee wordt het vermogen van mensen om in teams te werken een belangrijke kwaliteit in organisaties.

 • De dynamiek van coaching

  Willem Verhoeven stelt dat de essentie van coaching is dat je probeert iemands potenties ten volle aan te boren. Dat gebeurt niet wanneer je probeert iemand anders na te doen. Hij stelt dan ook dat alle voorbeelden en notities in de opleidingen alleen van waarde zijn wanneer ze je helpen je eigen stijl als coach te ontwikkelen. Onze Certified Professional Coach opleidingen helpen je deze eigen stijl te ontwikkelen.

Workshop Ontological Coaching door Alan Sieler (Melbourne)

03 oktober 2016

Heb jij ook altijd al kennis willen maken met Ontological Coaching en Alan Sieler (Melbourne) willen ontmoeten? Met hem zelf persoonlijk in gesprek te gaan hierover? Deel te nemen aan een boeiende introductie workshop ontologiacal coaching?

Dan heb je op woensdag 12 oktober een uitgelezen kans. Je kunt kiezen uit de middag of de avondsessie. ICF-nl organiseert samen met Inclusion (John van Roij) en de Associatie voor Coaching (Anita van Vlerken) een professionaliseringsbijeenkomst voor  geïnteresseerde coaches.

Wanneer: Woensdagmiddag 12 oktober 2016

Workshop 1:

13.30 Inloop uur met soep en broodjes

14.00 Aanvang programma

17.15 Einde programma

Workshop 2:

17.30 Inloop uur met soep en broodjes

18.15 Aanvang programma

21.30 Einde programma

Kosten

€ 40,00 voor leden en studenten

€ 50,00 voor niet-leden

Waar

Conferentiecentrum Couwenbergh

Dorpsstraat 1

Aarle-Rixtel

CCEU: 3 Core Competence punten

Taal: Engels

Inschrijven via professionalisering@coachfederation.nl

 

Ontological Coaching: John van Roij

Na een studie klinische psychologie en een opleiding tot Gestalttherapeut heb ik mij daarna ook nog verdiept in ondermeer NLP en co-actove coaching. Wat ik nog steeds miste was een manier van werken waarbij de aandacht voor taal samenviel met de waardering voor emoties en waarbij ook de 

manier waarop dit door de Client wordt belichaamd deel uitmaakt van de coaching. Met de ontdekking van ontological coaching heb ik dat gevonden!

Wat is de kern van ontological coaching? Het gaat om het zijn van de client. We zijn menselijk wezens: human beings. Niet menselijke doeners! Ontologocal Coaching richt zich op de ‘the way of being’, de staat van zijn van iemand waarbij de relatie van taal, emoties (en stemmingen) én lichaam centraal staat. Door deze aspecten geïntegreerd te benaderen ontstaan de mogelijkheden voor diepgaande en blijvende constructieve verandering die altijd inside-out plaatsvindt met diep respect voor de persoon.

Ontologisch coaching is gebaseerd op het werk van de bioloog Maturana en Varela en het onderzoek naar hoe de neurologie fundamenteel is in veranderingen. Aangevuld met de inzichten van ondermeer Fernado Flores en filosofie van Heidegger.  Ontologosch coaching heeft daarmee een grondig fundament. Zie ook:

http://www.ontologicalcoaching.com.au/html/calendar_europe.html of http://www.youtube.com/watch?v=VLF8Vgapv30

Introducing a uniquely powerful approach to learning and coaching

Ontological Coaching is an extraordinarily powerful methodology for generating real change at the individual, team and organisational level. It is highly effective because it is based on a new practical understanding of the power of language, moods and conversations for sustainable behavioural and cultural change.

Ontological Coaching focuses on our Way of Being, which is a dynamic interrelationship between three areas of human existence – language, emotions and body. Way of Being contains our often deep-seated perceptions and attitudes and is the  underlying driver of our behaviour and communication.

Ontological coaching has a holistic orientation that respectfully generates learning in all three areas of language, emotions and body as the catalyst for substantive and sustainable change.

 

Alan Sieler

He is the founder and Director of the Ontological Coaching Institute.

Alan focuses on the communication processes that build a collaborative and high performance organisational culture. His work as a consultant, workshop leader and executive coach is solidly grounded and highly engaging.

 

His approach to coaching has been groundbreaking. He has designed and leads the Asia-Pacific region’s most in-depth and comprehensive coach-training program – the Graduate Diploma of Ontological Coaching - which is an accredited qualification in the Australian Education System.

Alan is recognised as the world’s leading authority on Ontological Coaching and has developed a methodology that not only has a holistic focus, but also facilitates profound positive and lasting change within individuals and organisations.

As a world leader in advanced coaching, Alan has written extensively on the relevance of Ontology to living, working, learning and coaching, including three books. His Coaching to the Human Soul publications are being used in organizational development in such corporations as NASA, Hewlett Packard and Intel. These books are also being used in coaching and leadership programs in universities in the United States, South Africa and Australia, as well as other coach training courses.

 

 

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten tijdens een van deze bijeenkomsten.

 

Alle goeds,

 

John van Roij en Anita van Vlerken

Namens ICF Nederland

Professionaliseren als coach in de Binnencirkel West en Oost

01 juli 2016

Alweer een aantal jaren draait de Binnencirkel met succes in Aarle-Rixtel (bij Eindhoven) en begin dit jaar zijn we ook gestart met deze professionaliseringsactiviteit in Oost- en West-Nederland.

Normaliter meld je je voor een jaar aan en ga je met dezelfde groep een jaar lang samen aan de slag. In het startjaar van West en Oost hebben we ervoor gekozen de mogelijkheid open te laten de groep te laten groeien. Hierdoor is het nu mogelijk je voor de tweede helft van dit jaar voor de resterende 2 activiteiten op te geven.

Doel van de Binnencirkel

De Binnencirkel is een platform waar professionele coaches met elkaar leren en werken met als doel hun professionaliteit te vergroten. 

 

 • Een belangrijk doel is jouw persoonlijke ontwikkeling als coach: in de Binnencirkel kom je collega's van niveau tegen met wie je kunt sparren en intervisie kunt hebben, met wie je kunt oefenen en kunt netwerken.
 • Je gaat werken aan het realiseren van een erkenning bij de beroepsvereniging (ICF - NOBCO/EMCC).
 • Coaches in de Binnencirkel willen het coachingsvak naar een steeds hoger niveau ontwikkelen en dat kan alleen vanuit de alledaagse praktijk. Jouw praktijk bijvoorbeeld.
 • Via de Binnencirkel in sta je in contact met de beroepsgroep en, (zodra je een erkende accreditatie hebt gehaald) heb je de mogelijkheid je te profileren via een persoonlijke pagina op de website van de Associatie en wordt je betrokken bij de professionaliseringsactiviteiten van de Associatie voor Coaching.

Wanneer je je aan wil melden kun je dat doen via deze link. Meer informatie over de binnencirkel, het verdere programma en de data kun je vinen op de binnencirkelpagina.

Visie op coaching

Wanneer wij het over coaching hebben dan is dat vanuit een gedachte van even­waardig­heid. Manager en medewer­kers zijn partners op de werkplek, die beide hun eigen speci­fieke in­breng hebben om een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.
Managers van hoog­presterende organisaties weten het beste uit hun mensen en hun organisatie te halen in plaats van het beste uit zichzelf in hun mensen te leggen.

meer opvattingen  >>

Open versus Incompany

Naast 'open inschrijving' kan de opleiding ook binnen uw eigen organisatie verzorgd worden. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Wilt u coaching en zelfsturing vorm geven binnen uw eigen team, afdeling of op het niveau van de organisatie dan is het verstandiger te opteren voor een incompany-traject. Deze bieden veel meer mogelijkheden om een gezamenlijk draagvlak te creëren en afspraken te maken met elkaar. Maar als u ervoor kiest de blik naar buiten te richten en eens in de keuken van andere organisaties te kijken dan biedt de open inschrijving daar alle mogelijkheden voor. 

meer incompany  >>

Kwaliteit

Wij geloven niet in omgevallen-boekenkast-trainingen maar in onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen. Ook vinden wij de verbinding met de beroeps­verenigingen belangrijk om vóóraan mee te ontwikkelen in de verdere profes­siona­lisering van het vakgebied coaching. Onze Certified Professional Coach opleidingen zijn behalve post-hbo-geregis­treerd ook ACTP-geaccre­diteerd (Accredited Coaching Training Program) en erkend door de International Coaching Federation. 

meer kwaliteit  >>