Header wandelen in bos

Kern- en dubbelkwadranten

Kernkwadranten zijn uitstekende hulpmiddelen voor zelfonderzoek en zelfontwikkeling. Het zorgt voor bewustwording van je eigen kwaliteiten en valkuilen.

Voorbeeld van een Kernkwadrant:

Voorbeeld Kernkwadrant

Als coach is deze bewustwording belangrijk zodat je weet waar je zelf op moet letten. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld jouw allergie een valkuil is van degene die je coacht, hier kun je dan rekening mee houden.

Wanneer je iets wilt aankaarten bij een ander kun je gebruik maken van een tweede Kernkwadrant. Hetgeen wat je bij de ander wilt aankaarten gebruik je als de valkuil. Dit kwadrant kan het omgeklapte kwadrant van jezelf zijn. Dit wordt het model van Dubbelkwadranten genoemd.

Het model van het Dubbelkwadrant doet recht aan ieders eigen formulering en geeft ruimte aan de nuances die daarbij horen. Stel dat jij – de betreffende persoon inschattende – tot het onderstaande kwadrant komt, dan ontstaat er een Dubbelkwadrant.

Een KernKwadrant met de ander in kaart brengen laat de betreffende persoon ‘heel’. Hij wordt niet alleen aangesproken op wat er mis is, hij krijgt ook te horen wat er goed is en hoe hij zich verder kan ontwikkelen. Hij krijgt een richting (uitdaging) mee om aan te gaan werken. Het maakt nogal wat uit of iemand te horen krijgt, dat hij wat minder star moet zijn, of dat hem voorgaand kwadrant uitgelegd wordt.

Het Dubbelkwadrant stelt je in staat te gaan werken aan je uitdaging zonder dat je op de ander hoeft te wachten. Wanneer de coach zijn aanpak verandert, verandert hij of zij per definitie de relatie. Natuurlijk gaat het veel sneller wanneer het Dubbelkwadrant wél besproken wordt en je van elkaar weet wat over en weer de uitdagingen in de relatie zijn. Bovendien kun je elkaar er gemakkelijker op aanspreken. Dit kan vanuit een eigen verantwoordelijkheid, evenwaardig en met respect. Het is opvallend te merken hoe duidelijk mensen tegenover elkaar kunnen zijn, ook in conflictsituaties, wanneer ze het hele model doorzien.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts