Iedereen heeft wel de ervaring dat iets juist niet lukt, wanneer je het per se wilt. Het lukt niet omdat je te goed zijn best doet om het te laten lukken. Op het moment dat je alles vanuit het hoofd probeert te sturen, gaat het fout. Goede prestaties worden met een zeker gemak geleverd. In dit artikel gaan we dieper in op wat flow inhoudt. 

Optimaal presteren door flow 

Flow is de toestand waarin mensen zo betrokken zijn dat ze alles om hen heen vergeten. 

De psycholoog Csikszentmihalyi (1999) heeft het begrip ‘flow’ geïntroduceerd om het complex van omstandigheden te typeren waaronder mensen optimaal presteren. Uit zijn onderzoeken is gebleken dat flow 8 belangrijke aspecten heeft: 

  1. De ervaring doet zich meestal voor wanneer we een taak hebben waarvan we weten dat we die kunnen voltooien. 
  2. We moeten ons kunnen concentreren op onze bezigheid. 
  3. De bezigheid heeft een duidelijk doel. 
  4. De bezigheid verschaft onmiddellijke feedback. 
  5. Je handelt met een intense doch moeiteloze betrokkenheid, waardoor men niet wordt afgeleid door alledaagse zorgen en teleurstellingen. De activiteit lijkt als vanzelf te lopen. Individu en handeling zijn één. Vandaar FLOW. 
  6. Je hebt het gevoel alles onder controle te hebben. 
  7. Je denkt tijdens de bezigheid minder aan jezelf. Het zelfbewustzijn is groter nadat de flow-ervaring voorbij is. 
  8. Je verliest het besef van tijd. 

De combinatie van al deze factoren resulteert in een intens genotgevoel dat zeer de moeite waard is, zozeer zelfs dat men er over het algemeen veel voor over heeft om dat gevoel nog eens te ervaren.  

Flow is de toestand waarin mensen dermate betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om hen heen vergeten. Flow-activiteiten verschaffen een gevoel van ontdekking, je ervaart je eigen ontwikkeling. Er wordt veel van je gevraagd en je wordt gedwongen tot beter presteren, wat leidt tot de ontdekking van onbekende aspecten van jezelf. En juist deze ontwikkeling van het zelf is de essentie van de flow-activiteit. 

De ultieme uitdaging voor een coach is dan ook om met zijn medewerkers voortdurend een dergelijke toestand van flow te bereiken. 

De coach kan een medewerker in vooral ondersteunen vóór een actie en bij het reflecteren ná de actie.

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info

Recommended Posts