Competenties

Competenties: aan te leren of niet?

Bepaalde competenties zijn vrij makkelijk aan te leren, anderen bijna niet.

Aan te leren zonder al te veel problemen:

Bewustzijn vergroten

 • stimuleert mensen kritisch te kijken naar hun werk
 • stelt veel vragen
 • geeft veel informatie maar praat niet veel
 • vat vaak samen wat er gezegd wordt
 • luister aandachtig naar iemand
 • zet anderen aan het denken
 • prikkelt je nieuwsgierigheid
 • richt aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt.

Realiteit aanvaarding

 • verliest de realiteit niet uit het oog
 • accepteert de omstandigheden als gegeven maar niet als onveranderbaar
 • past zijn werkwijze aan de realiteit aan
 • houdt van de spanning tussen ‘ist’ en ‘soll’
 • neemt de werkelijkheid onbevooroordeeld waar
 • leeft vooral in het hier en nu
 • voelt zich geen slachtoffer van de omstandigheden
 • accepteert wat hij niet kan veranderen

Opties stimuleren

 • benut de sterke punten van zijn medewerkers
 • stimuleert ideeën en initiatieven
 • zet zijn medewerkers voortdurend aan het denken over oplossingen
 • doet iets met de ideeën van zijn mensen
 • speelt op zijn tijd voor advocaat van de duivel
 • heeft geen vooroordelen m.b.t. andermans suggesties
 • vermijdt het ‘wat de boer niet kent’ syndroom
 • vraagt om input die verschilt van de eigen zienswijze

Afspraken maken

 • durft eisen te stellen
 • stelt geen onredelijke eisen
 • maakt duidelijke afspraken
 • stelt uitdagende maar bereikbare doelen
 • maakt doelen heel concreet
 • wijzigt afspraken wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven
 • checkt of men het 100% met de afspraken eens is
 • checkt of medewerkers voldoende in staat zijn een afspraak waar te maken

Resultaten realiseren (Acties)

 • zie de kansen om doelen te realiseren
 • richt de energie vooral op zaken met hoge prioriteit en veel effect
 • laat problemen niet op zijn beloop
 • maakt resultaten zichtbaar
 • durft beslissingen te nemen zonder alles te weten
 • laat zich door tegenslagen niet van de wijs brengen
 • vraagt zelfdiscipline
 • controleert regelmatig de voortgang

Aanspreken

 • beoordeelt je op wat afgesproken is
 • houdt de vorderingen van medewerkers bij
 • fluit zonodig iemand terug
 • spreekt medewerkers die niet meedoen aan op hun verantwoordelijkheid
 • ziet fouten als een leermoment
 • geeft feedback op een niet-beoordelende manier
 • is duidelijk in zijn feedback
 • houdt ervan dat men zegt waar het op staat

Aan te leren onder bepaalde omstandigheden:

Vertrouwen in de potenties van mensen

 • Kijkt vooral naar de sterke punten van medewerkers
 • behandelt je met respect
 • haalt het beste in je boven
 • laat je in je eigen waarde
 • heeft vertrouwen in iemand kwaliteiten
 • versterkt het zelfvertrouwen van medewerkers
 • daagt mensen uit om hun grenzen te verleggen
 • rekent iemand niet af op zijn zwakke punten

Zelfkennis en zelfontwikkeling

 • is niet bang om fouten te maken
 • is in positieve zin nieuwsgierig
 • is kritisch op zichzelf
 • vraagt anderen om feedback
 • neemt kritische opmerkingen ter harte
 • wil zich ontwikkelen ook al kost dat veel inspanning
 • leert snel van nieuwe ervaringen
 • kan het eigen gedrag relativeren

Moeilijk aan te leren:

Evenwaardigheid

 • is geen betweter
 • speelt niet de baas over anderen
 • houdt rekening met anderen
 • wordt serieus genomen door collega’s
 • wordt serieus genomen door diens leidinggevende
 • wordt serieus genomen door medewerkers
 • gaat gemakkelijk met iedereen om
 • heeft respect voor andermans waarden

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid

 • houdt van duidelijke keuzes
 • wil niet teveel tegelijk van medewerkers
 • kan ertegen als men ‘nee’ zegt
 • geeft mensen de ruimte, maar laat ze niet ‘zwemmen’
 • geeft duidelijke kaders
 • neemt medewerkers serieus
 • helpt zonder bemoeizuchtig te zijn
 • prikkelt het vormen van een eigen mening

Sturen met visie

 • heeft duidelijke eigen waarden
 • streeft naar uitmuntendheid
 • is duidelijk over wat hij/zij wil
 • weet wat hij wil bereiken met zijn team
 • is een toonbeeld voor anderen
 • wakkert ambitie aan
 • verlangt dat iemand duidelijke doelen stelt
 • prikkelt het vormen van een eigen mening

 

Recommended Posts