Skip to content

Anita van Vlerken | MP

Anita van Vlerken (1955), van huis uit andragoog en onderwijskundige, is al sinds 1995 actief in het coachen. Samen met Willem Verhoeven heeft zij de Associatie voor Coaching opgericht. Eerder werkte zij als opleider in het middelbaar beroepsonderwijs en als studentbegeleider aan de Universiteit van Groningen. Haar managementervaring heeft zij opgedaan in de functie van directeur bij een organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening in een achttal gemeenten. Daarnaast is zij nog twaalf jaar lid geweest van de Raad van Toezicht van de Rabobank, waarvan zes jaar als voorzitter.

Hoe leer jij?
Anita is gefascineerd door de vraag op welke manier mensen leren. Zelf heeft ze ervaren dat enkel theorie dikwijls droge kost is als er geen raakvlakken zijn met de praktijk. Maar enkel ervaring levert ook niet veel op. Het gaat met name om de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen beiden. Het vertalen van de theorie naar de praktijk en bovenal het reflecteren op je ervaringen maken dat je er iets van kunt leren. Op grond van je reflectie in staat zijn je gedrag aan te passen, je horizon te verbreden en beter te worden als mens en beter te worden in je vak. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om!