Skip to content

Willem Verhoeven | Grondlegger

Willem Verhoeven (1947) is schrijver, denker en ondernemer. In zijn boek ‘De manager als coach‘ gaf hij als een van de eersten in Nederland een grote stimulans aan het denken over en het werken met een coachende stijl van leidinggeven. Willem studeerde af in Meet- en regeltechniek aan de aan de Technische Universiteit Eindhoven ( TU/e).

Het TROA-model. Willem Verhoeven ontwikkelde onder andere het TROA-model, een Nederlandse tegenhanger van het door Sir John Whitmore ontwikkelde GROW-model. Het TROA-model kan praktisch toegepast worden bij interventies als coach en leidinggevende. TROA staat voor Toekomst, Realiteitstoetsing, Optieontwikkeling en Acties.

Schrijverij. Met zijn schrijverij werkt Willem aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van coachen en coachend leiderschap. Geïnspireerd door de bankencrisis schreef Willem de boeken ‘De bescheiden Leider‘ (2008), ‘Managen met moraal‘ (2009) en ‘Dingen van mensen gedaan krijgen‘ (2010). In 2011 verscheen het boek ‘Modern Times, een pleidooi voor nieuw Taylorisme‘.

In 2013 is Willem met pensioen gegaan en heeft hij met zijn boeken en visie een prachtig gedachtegoed neergelegd welke wij maar al te graag doorzetten. Zijn boeken, visie en inzichten lijken tijdloos en zijn daarmee ook in deze tijd nog altijd zeer actueel en bruikbaar. Kijk voor meer informatie over de boeken van Willem op onze boekenpagina voor het complete aanbod.