De boeken van Willem Verhoeven zijn te vinden via deze link.

Hieronder staan nog anderen boeken die geschikt zijn om te lezen voor onze opleidingen.


De 11 coachcompetenties in woord en beeld

Annemarie van der Meer & Marianne van der Pool
Goed coachen is net als zwemmen. Je kunt het alleen leren door het vaak te doen en het gedemonstreerd te krijgen. Dit is hét boek voor coaches die hun vak professioneel ter hand willen nemen. Centraal staan de kerncompetenties voor coaches, de gouden standaard uitgewerkt door de International Coach Federation (ICF). Deze competenties worden per hoofdstuk als leerroute aangeboden, waarin state-of-the-art coachtheorie wordt verwerkt en kunde en zelfinzicht worden vergroot. Filmbeelden op de begeleidende website demonstreren de competenties.
Marianne van der Pool en Annemarie van der Meer zijn ervaren coaches/therapeuten/opleiders en coachen en trainen in binnen- en buitenland.
De 11 coachcompetenties in woord en beeld wordt gebruikt in de opleidingen CPC-2, Schoolcoach 2, Binnencirkel.

Grondprincipes van coachen

Kees Locher & John Luijten
De auteurs zijn medewerkers van het NPI. Die signatuur staat voor een duidelijke filosofie en degelijk doorwrocht werk. Het boek bevat een vijftigtal opdrachten die je kunt gebruiken voor je eigen ontwikkeling, maar die je ook kunt inzetten als interventies bij iemand die je coacht.
Grondprincipes van coachen wordt gebruikt in de opleidingen CPC-2, Schoolcoach 2, Binnencirkel.

Het social media handboek voor coaches

Fiona Stoop

Coaching draait om mensen: hun gedrag, hun omgeving, behoeften, wensen, vragen. Steeds vaker gebruiken ze social media en vaak de hele dag door. Online en offline gedrag zijn niet meer los van elkaar te zien.

Als je als coach begrijpt wat social media kunnen bijdragen aan je werk en de kansen en valkuilen ervan kent, maak je je werk niet alleen leuker, maar ook beter. Vergaren van kennis, sparren met collega’s, beantwoorden van onbeantwoordbare vragen, werven van klanten, feedback geven aan coachees – social media bieden kansen voor al deze mogelijkheden.

‘Het social media handboek voor coaches’ laat zien wat social media kunnen betekenen voor coaches in alle aspecten van hun werk. Dit praktische boek biedt handvatten om effectief en efficiënt met social media te werken en ze bewust als tool in te zetten. Het geeft inzicht in wat de diverse platforms te bieden hebben en hoe ze zowel coaches als coachees helpen om het maximale uit zichzelf te halen.


Conflicten coachen

Francine ten Hoedt

Conflictcoaching is een bijzondere vorm van coaching, waarbij de coach de betrokkenen helpt de angel uit het conflict te halen. Dat vraagt om onafhankelijkheid, uit de inhoud blijven en empowerment van de conflictpartners.

Conflicten groeien soms uit tot zulke grote proporties dat er alleen maar verliezers overblijven. Dat is zonde van de mensen, de tijd en de middelen. Als mensen hun conflictvaardigheid herwinnen, kunnen ze die gebruiken om een goed conflict te creëren dat zinvolle zaken voortbrengt:
-U ontdekt uw sterke en uw zwakke punten.
-Het schept duidelijkheid, omdat u minder omzichtig gaat communiceren.
-Het maakt een eind aan een onhoudbare en pijnlijke situatie.

Conflicten coachen biedt de fijne kneepjes van het vak, zowel uit theorie als praktijk. Het gaat in op wat conflictcoaching is, het diagnosticeren van de situatie en de mate van conflictvaardigheid van de conflictpartners, de basishouding van de conflictcoach en op bekend gedrag in conflicten en hoe dat aan te pakken. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen die conflictvaardiger willen worden, ruzie hebben of die mensen wil helpen de winst uit hun conflict te oogsten.


Oplossingsgericht coachen

Insoo Kim Berg & Peter Szabó
Coaching is ‘in’. Niemand kijkt meer op als iemand het over zijn personal coach heeft. Het aantal coaches en coachees is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Op dit moment heeft Nederland zelfs de grootste adviseursdichtheid ter wereld: een kwart van de werkenden heeft een coach. Ondanks deze indrukwekkende cijfers gaat het in coachingsituaties helaas niet altijd helemaal zoals de bedoeling is. Na talloze sessies is er nog amper vooruitgang geboekt: er is sprake van terugval, of erger nog, verslechtering. Meer sessies helpen in zo’n situatie meestal niet. Effectieve benadering van coachingstrajecten Speciaal om deze situaties te voorkomen, is er sinds kort een nieuwe en zeer effectieve benadering: oplossingsgericht coachen. Deze benadering is op een aantal zeer praktische uitgangspunten gebaseerd. Een belangrijk verschil met reguliere coachingstechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Daarbij wordt een aantal even simpele als doeltreffende regels gehanteerd: laat alles wat goed functioneert, met rust. Als iets niet werkt, doe dan wat anders. Als iets werkt, pas het dan vaker toe.

Provocatief coachen

Jaap Hollander & Jeffrey Wijnberg
Coaches, trainers en therapeuten zijn opgeleid om hun cliënten naar de mond te praten. Elk probleem wordt serieus genomen en de vertrouwensrelatie moet ten koste van alles in stand worden gehouden. Lachen is uit den boze en de hulpverlener heeft de plicht om zinnige, praktische en haalbare oplossingen aan te dragen. Geen wonder dat adviseurs een groot risico lopen om opgebrand te raken. Zij moeten niet alleen al het geklaag van hun cliënten incasseren, zij hebben ook de plicht begripvol en hartelijk te zijn.
Psychologen Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg zetten alle ganbare psychogische tradities op de kop in het handboek van de uitdagende stijl: Provocatief coachen. Met een gefundeerde theorie, praktische toepassingen en concrete oefeningen reiken zij de hulpverlener een vernieuwende aanpak aan. De schrijvers maken duidelijk wat het betekend om als levens-adviseur de advocaat van de duivel te spelen. De provocatieve stijl is een manier van communicatie die humor en uitdaging combineert met een speelsheid, confrontatie en goed contact.
Cliënten mogen van het provocatief coachen verwachten dat zij:
– leren lachen om hun eigen problemen;
– in verzet komen tegen hun coach en daardoor zelf nieuwe oplossingen vinden;
– kanten van zichzelf accepteren, waar zij vroeger niet over wilde praten;
– realistischer tegen het leven aan gaan kijken;
– assertiever worden, ook als zij daar niet bewust mee bezig zijn;
– ophouden met verklaringen te zoeken en beginnen te veranderen.
Kortom, wie in de stoel van de cliënt plaatsneemt, zal het contact met zijn provocatief coach als bijzonder inspirerend ervaren, spontaan in de lach schieten en nieuw perspectief zien. Dat kan ook niet anders omdat de provocatieve stijl nog het beste te vergelijken is met het liefdevolle gestoei tussen echte vrienden.

Het innerlijk spel door tennis – de balans van lichaam en geest in sport, werk en leven

W. Timothy Gallwey
Gallwey is een van de grote inspirators van de sportpsychologie. Sinds de publicatie van zijn Inner Game-boeken worden ‘innerlijke’ vaardigheden door atleten en trainers net zo belangrijk gevonden als technische kwaliteiten. Het wekt dan ook geen verbazing dat ook vele niet-sporters de weg naar zijn boek gevonden hebben en zijn methodiek toepassen om de eigen prestatie te verbeteren bij uiteenlopende activiteiten als:
– Leiding geven aan veranderingsprocessen binnen het bedrijf;
– Coaching-vaardigheden ontwikkelen van managers;
– Innovatie en creativiteit doen groeien;
– Verbeteringen bewerkstelligen in allerlei takken van sport;
– Verminderen van stress-factoren;
– Verbeteren van relaties;
– Een staat van ontspannen concentratie scheppen die u tilt naar de toppen van uw prestatievermogen.

Coachen op competentieontwikkeling

Marijke Lingsma & Marcel Scholten

Een handzaam en praktisch boekje met veel voorbeelddialogen vanuit de STAR-werkwijze.

Een handzaam en praktisch boekje met veel voorbeelddialogen vanuit de STAR-werkwijze. Coachen op competentieontwikkeling is een vervolg op boeken die gaan over competentiemanagement.
Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol resultaat te komen, op persoonlijk en bedrijfsniveau. In veel organisaties wordt daarom een fikse investering gedaan in het meten van competenties om duidelijk te krijgen waar medewerkers staan ten opzichte van het competentieprofiel: developmentcenters, competentieobservatiesystemen.In het boek wordt vrij snel duidelijk waarom coachen op competentieontwikkeling (CoCo) ook wel vergeleken wordt met coachen op ijsbergen. Dit boek is bestemd voor leidinggevenden, managers en P&O-adviseurs die werken in profitbedrijven en/of non-profitorganisaties.


Onorthodoxe interventies bij coachen – de kunst van het ontregelen

Cobi Brouwer
Sommige coachees blijven terugvallen in oude gedragspatronen. Deze patronen kunnen het coachingstraject blokkeren. Een onorthodoxe interventie kan soms uitkomst bieden. Onorthodoxe interventies zijn soms speels, soms confronterend, maar altijd met respect voor de cliënt. U kunt bijvoorbeeld gebruiken: de spiegelende interventie, de verbale interventie en de auditieve uitdaging. In dit boek leest u de techniek om op verantwoorde wijze te werken met onorthodoxe interventies. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden van coachingsgesprekken.

Ja-maar wat als alles lukt?

Berthold Gunster

Hoe komt het dat we zo vaak niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? Waar komt toch die innerlijke stem vandaan, die ons ervan weerhoudt ten volle te leven? Ja, maar …dat kan ik niet …daar ben ik te oud voor …zo ben ik nu eenmaal …wat kost dat wel niet …niet nu

Ja-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons voorzichtig, sceptisch en argwanend. Nadenken over het leven is tenslotte iets anders dan er aan deelnemen. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zolang tot elke kans voorbij is en worden we buitenstaander van ons eigen leven. Gelukkig is er hoop. Er is ook een andere levenshouding: Ja-en. In de wereld van Ja-en zijn er geen grenzen. Alles is mogelijk. Het is de positie van inspirerende denkers, leiders met een wereldomspannende visie en uitzonderlijke kunstenaars. ‘Wat ze doen’ lijkt moeiteloos samen te vallen met ‘wie ze zijn’.

Doel van dit boek is Ja-maar-gedrag te veranderen in Ja-en-gedrag. Aan de hand van tien regels legt Berthold Gunster uit hoe je die overgang kunt maken. ‘Ja, maar’ zal nooit meer zo klinken als vroeger.