aanvraag

Zowel de NOBCO/EMCC als de Internatonal Coach Federation (ICF) hebben eigen credential routes om uiteindelijk je erkenning als professioneel coach te behalen. Naast een opleiding is praktijkervaring een van de belangrijke componenten die je aan dient te tonen. De Associatie voor Coaching kan je helpen en begeleiden iin de aanvraag voor zowel de ICF als de Nobco/EMCC, of wellicht allebei.

International Coach Federation (ICF)

ICF Credential-houders zijn zeer professionele coaches die verantwoordelijk zijn voor hun geboden coaching en daarnaast zorg dragen voor het professionaliseren van het vakgebied. Zij zijn continue bezig zichzelf verder te professionaliseren d.m.v. opleidingen, intervisie en supervisie en continue kritische reflectie op hun eigen coaching. Bij de ICF worden drie coach niveaus onderscheiden: 

 1. Associate Certified Coach (ACC)
 2. Professional Certified Coach (PCC)
 3. Master Certified Coach (MCC)
De minimale eisen om in aanmerking te komen voor deze credentials is alsvolgt:
 1. ACC: 60+ opleidings contact uren en 100+ uur aantoonbare praktijkervaring
 2. PCC: 125+ opleidings contact uren en 500+ uur aantoonbare praktijkervaring
 3. MCC: 200+ opleidings contact uren en 2500+ uur aantoonbare praktijkervaring

Er zijn diverse routes te volgen om in aanmerking te komen voor je ACC credential.  Voor elke route geldt dat er eenmalig een Coach Knowledge Assessment (CKA) wordt afgenomen. Dit betreft een kennis toets omtrent de competenties van de Coach. Wij hebben oefen testen beschikbaar die in de begeleidingspakketten zijn opgenomen.  

De routes zijn:

 1. ACTP pad: ACTP staat voor Accredited Coach Training Program en betreft een geaccrediteerd programma voor minimaal 125+ contact uren. Onze Certified Professional Coach opleiding is ACTP geaccrediteerd wat wil zeggen dat wanneer je zowel deel CPC-1 als CPC-2 in zijn geheel succesvol afrond, je het volledige ACTP programma hebt doorlopen. Met je ACTP en 100+ uur ervaring kun je in dit pad je je ACC aanvragen en met 500+ ervaringsuren uren kun je je PCC aanvragen. 
 2. ACSTH pad: ACSTH staat voor Accredited Coach Standard Training Hours en betreft geaccrediteerde activiteiten of delen van een ACTP programma. Bij ons is de Certified Professional Coach Deel 1 opleiding een onderdeel van ons complete ACTP programma en heeft de benodigde 60+ uren voor het ACC niveau. Met deel 1 is het daarom mogelijk je ACC credential te gaan behalen. Je dient naast je behaalde CPC-1 diploma het volgende te kunnen aantonen en uitvoeren:
  • minimaal 100 uur praktijkervaring
  • 1 assessment video uit de eigen praktijk
 3.   Portfolio pad:  Dit pad kun je bewandelen als je geen ACSTH of ACTP erkende opleiding hebt gevolgd, maar bijvoorbeeld een andere coachopleiding hebt afgerond. Je dient hierin de volgende bewijslast te kunnen overleggen:
  1. Een uitgebreide uitwerking waarin je de inhoud van 60+ contact uren opleiding koppelt aan de de ICF definitie van Coaching, De Ethische Code, en de Kerncompetenties van de coach.
  2. 10 mentor uren
  3. minimaal 100+ uur praktijkervaring
  4. 1 assessment video uit de eigen praktijk

Er zijn diverse routes te volgen om in aanmerking te komen voor je PCC credential.  Voor elke route geldt dat er eenmalig een Coach Knowledge Assessment (CKA) wordt afgenomen. Dit betreft een kennis toets omtrent de competenties van de Coach. Wij hebben oefen testen beschikbaar die in de begeleidingspakketten zijn opgenomen.  

De routes zijn:

 1. ACTP pad: ACTP staat voor Accredited Coach Training Program en betreft een geaccrediteerd programma voor minimaal 125+ contact uren. Onze Certified Professional Coach opleiding is ACTP geaccrediteerd wat wil zeggen dat wanneer je zowel deel CPC-1 als CPC-2 in zijn geheel succesvol afrond, je het volledige ACTP programma hebt doorlopen. Met je ACTP en 500+ ervaringsuren uren kun je je PCC aanvragen. 
 2. ACSTH pad: ACSTH staat voor Accredited Coach Standard Training Hours en betreft geaccrediteerde activiteiten of delen van een ACTP programma. Dit pad kun je volgen wanneer je diverse ACSTH of delen van ACTP opleidingen gevolgd hebt die samen boven de 125+ contact uren komen. Je dient in dit pad dus het volgende aan te tonen:
  • Register van 125+ ACSTH/ACTP opleidingen
  • minimaal 500+ uur praktijkervaring
  • 10 Mentoruren
  • 2 assessment video’s uit de eigen praktijk
 3.   Portfolio pad:  Dit pad kun je bewandelen als je geen ACSTH of ACTP erkende opleiding hebt gevolgd, maar bijvoorbeeld een andere coachopleiding hebt afgerond. Je dient hierin de volgende bewijslast te kunnen overleggen:
  1. Een uitgebreide uitwerking waarin je de inhoud van 125+ contact uren opleiding koppelt aan de de ICF definitie van Coaching, De Ethische Code, en de Kerncompetenties van de coach.
  2. 10 mentor uren
  3. minimaal 500+ uur praktijkervaring
  4. 2 assessment video’s uit de eigen praktijk

Je kunt je MCC alleen gaan halen vanuit een PCC credential. Je dient hiervoor de volgende bewijslast aan te leveren:

 1. 200 uur coach specifieke training
 2. 10 mentor uren door een andere MCC coach
 3. minimaal 2500+ uren praktijk ervaring
 4. 2 assessment video’s uit de eigen praktijk

NOBCO/EMCC

Nobco is de grootste beroepsvereniging voor Coaches in Nederland. Zij zijn de Nederlandse vertegenwoordiger van de EMCC (European Mentoring & Coaching Council) welke de grootste beroepsorganisatie van coaches in Europa betreft. Binnen de EMCC onderscheiden ze 4 European Individual Accreditation (EIA) levels:

 1. Foundation Coach
 2. Practitioner Coach
 3. Senior Practitioner Coach
 4. Master Practitioner Coach

Voor coaches die:

 • inzicht hebben in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 1 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 50 uur
 • minimaal aantal cliënten: 5 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitsbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn.

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 16 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per kwartaal aan supervisie of intervisie
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk. Onze opleiding CPC-1a – Foundation is EQA erkent op dit niveau. Kies hiernaast voor de knop Certified Professional Coach opleidingen en kies de CPC-1a.

Voor coaches die:

 • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten
 • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 3 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 100 uur
 • minimaal aantal cliënten: 10 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minimaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn.

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 16 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per kwartaal aan supervisie of intervisie
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk. Onze opleiding CPC-1 ACC/Practitioner is EQA erkent op dit niveau. Kies hiernaast voor de knop Certified Professional Coach opleidingen en kies de CPC-1 opleiding.

Voor coaches die:

 • werken als zelfstandig coach en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren
 • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 5 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 250 uur
 • minimaal aantal cliënten: 20 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 32 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk. Onze opleiding CPC-2 PCC/Senior Practitioner is EQA erkent op dit niveau. Kies hiernaast voor de knop Certified Professional Coach opleidingen en kies de CPC-2 opleiding.

Voor coaches die:

 • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties
 • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 7 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 500 uur
 • minimaal aantal cliënten: 40 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 48 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie
 • bijdragen aan de ontwikkeling van het coachvak

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

Credential Pakket

395,- Pakket (Ex BTW)
 • Introductie gesprek
 • Diverse Sjablonen
 • CKA oefentest
 • Begeleiding aanvraag
ICF of EMCC

Combi Pakket ICF & EMCC

695,- Pakket (Ex BTW)
 • Introductie gesprekken
 • Diverse Sjablonen
 • CKA oefentest
 • Begeleiding aanvragen
ICF & EMCC

ACSTH / Portfolio Pakket

1950,- Pakket (Ex BTW)
 • Introductie gesprek
 • CKA oefentest
 • 10 mentor gesprekken
 • Begeleiding aanvraag
ICF - ACSTH

De Binnencirkel

Uitgebreid Professionaliseren voor Coaches

De Binnencirkel

4 dagen intensief professionaliseren met diverse thematiek en intervisie.
Meer Info

Peer 2 Peer Coaching

Samen oefenen voor Praktijkuren

Peer 2 Peer Coaching

Een half jaar onbeperkt samen oefenen om zo praktijkuren te maken en beter te worden in je vak.
Meer Info

Individuele Coaching

Wordt professioneel begeleid in je vraagstuk

Individuele Coaching

In een aantal gesprekken je resultaten bereiken door professionele begeleiding van onze gecertificeerde Coaches.
Meer Info

Mentoring & Supervisie

Wordt professioneel begeleid in je ontwikkeling als coach

Mentoring en Supervisie

Wil je je naast de opleidingen verder ontwikkelen als coach? Vraag een mentor of supervisie gesprek aan.
Meer Info

Credential Aanvraag

Begeleiding op je individuele credential aanvraag

Credential Aanvraag

Wil je begeleiding in je credential aanvraag voor zowel de Nobco/EMCC als de ICF, klik dan hieronder.
Meer Info