Coaching in het Onderwijs

Een betere docent worden door het inzetten van coaching

In het onderwijs werken is meer dan alleen maar lesgeven en zorgen dat jouw leerlingen alle belangrijke stof meekrijgen. Je bent ook een aanspreekpunt voor je leerlingen wanneer ze het moeilijk hebben, of het nu met dingen op school te maken heeft of met omstandigheden thuis. We leven in een samenleving die snel veranderd en er helaas ook niet simpeler op wordt. Ontwikkelingen komen steeds sneller en over het algemeen wordt er van ons allemaal verwacht dat we bij kunnen blijven. Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor docenten, schoolleiders, bestuurders en andere mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. En daar hebben we allemaal wel eens hulp bij nodig!

Waarom een coachopleiding volgen als docent of begeleider?

Je zou misschien denken dat coachopleidingen alleen nuttig zijn voor mensen die ook echt als coach aan de slag willen, maar dat is zeker niet waar. Een coachopleiding is nuttig voor iedereen die met mensen werkt, dus ook voor mensen in het onderwijs. De rol van de docent is erg aan het veranderen. Het draait al lang niet meer alleen om het zenden van informatie richting de leerlingen. Maar naast het feit dat docenten een meer coachende rol beginnen te krijgen, is het voor de docenten in veel gevallen ook juist belangrijk om gecoacht te worden. Bijvoorbeeld om hen te helpen veranderingen in het onderwijs te omarmen en hier goed mee om te kunnen gaan. Dat is waar de coachende begeleider aan bod komt. 

Veranderingen in het onderwijs

Het onderwijs draait natuurlijk om leren. Leren staat vaak in direct verband met veranderen. Je zou dus zeggen dat het onderwijs wel goed om kan gaan met verandering, maar dat is in de praktijk toch anders. Veranderingen in het onderwijs zijn over het algemeen nogal moeizame processen, daarom is het onderwijssysteem ook zo weinig veranderd in de afgelopen decennia. 

Toch moet het onderwijs met de maatschappij mee veranderen, zeker in deze tijd. We zien om ons heen ook wel dat dit proces in gang is gezet. Het mensbeeld van tegenwoordig wordt steeds meer geïntegreerd in het onderwijs. Samenwerken en de manier waarop we met elkaar omgaan zijn onderwerpen die steeds meer terugkomen in klaslokalen. Andere vormen van verandering in het onderwijs van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld het integreren van digitaal onderwijs en het werken op iPads in plaats van in schriften. 

Omgaan met de veranderingen

Het omgaan met veranderingen in het onderwijs blijkt in de praktijk vaak nog lastig te zijn, maar niet per se voor de leerlingen of studenten. De jongere generaties zijn namelijk opgegroeid met veel verandering, onder andere op technologisch gebied, en zijn hier dus wel aan gewend. Het zijn vaak juist de docenten en het bestuur die hier meer moeite mee hebben, omdat zij een bepaalde werkwijze gewend zijn en hier liever aan vast willen houden. Door middel van coaching kunnen docenten begeleid worden in het accepteren en omarmen van verandering. 

Pedagogisch Kindercoach

Professional Coach Week

ICF ACC (Level 1) en NOBCO/EMCC Global Practitioner opleiding in één week

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - ACC / Practitioner

9 daags ICF ACC (Level 1) & NOBCO/EMCC Global Practitioner programma

PRACTITIONER COACH (ACC)

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - PCC / Senior Practitioner

10 daags programma ICF PCC (Level 2) & NOBCO/EMCC Global Senior Practitioner

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tools.
Meer info