Coaching HR

Als HR medewerker of HR manager ben je de hele dag met mensen bezig. Je bent de schakel tussen het management en het personeel en behartigt de belangen van beide partijen. Dat kan soms best ingewikkeld zijn, aangezien die belangen niet altijd op één lijn liggen. Hoe ga je nu goed met dat soort situaties en conflicten om? Daar is natuurlijk geen kant-en-klaar antwoord voor, maar een coachende aanpak zal altijd helpen!

Hoe zet je coaching in binnen HR?

Wanneer je als HR medewerker coachend kunt begeleiden, kun je conflicten tussen medewerkers of tussen personeel en het management anders bekijken. Je kunt bemiddelen, zodat een conflict of een meningsverschil niet verder uit de hand loopt. In plaats van in een oneindige discussie te belanden, kun je de betrokkenen begeleiden in het vinden van een oplossing die voor iedereen werkt. Dit zijn waardevolle vaardigheden om over te beschikken als HR medewerker of HR manager. Het zorgt voor een efficiëntere besteding van tijd en een verminderde uitval van werknemers.

Externe coaching aanbieden voor medewerkers

Aangezien je als HR medewerker of HR manager altijd onpartijdig dient te blijven, is het in sommige gevallen gunstiger om een werknemer naar een externe coach te laten gaan. In dit geval is het wel aan te raden om de werknemer hier zelf voor te laten kiezen. Leg het hem of haar niet op, want dan zal de coaching niet effectief zijn. Mensen neigen er dan namelijk snel naar om hun hakken in het zand te zetten, terwijl coaching eigenlijk een heel goede uitkomst voor hen kan bieden. Geef een werknemer de mogelijkheid om voor coaching te kiezen, maar laat de keuze dus ten alle tijden bij de persoon zelf liggen.

Voordelen van HR managers met een coachopleiding

Maar als je toch eerder kiest voor een externe coach voor jouw werknemers, waarom is het dan belangrijk dat je als HR manager ook coachende vaardigheden hebt ontwikkeld? Dit hebben we in de eerste alinea natuurlijk al kort besproken. Je werkt als HR manager altijd de hele dag door met mensen en dat is echt een vak apart. Coachvaardigheden kunnen je helpen anders met jouw collega’s om te gaan en effectiever met conflicten en tegenstrijdige belangen om te gaan. Een andere reden dat een coachopleiding en kennis van coaching erg gunstig is voor een HR manager, is dat je er een mooi netwerk mee opbouwt waar je geschikte coaches uit kunt halen voor jouw medewerkers die een externe coach willen.