De 11 kerncompetenties van de coach

De 11 kerncompetenties van de coach

ICF heeft elf kerncompetenties van professionele coaches geformuleerd om duidelijk te maken welke vaardigheden en benaderingen zij van belang acht voor het uitoefenen van het beroep van coach. De kerncompetenties zijn gegroepeerd in vier clusters die een logisch geheel vormen. De clusters en de afzonderlijke competenties daarbinnen worden niet apart gewogen. Er is geen prioriteit in enige vorm. Elke competente coach dient over alle kerncompetenties te beschikken.

A. De basis leggen

 • De ethische richtlijnen respecteren en handelen naar professionele maatstaven
 • De coachingsrelatie vormgeven

B. Samen de relatie vormgeven

 • Een vertrouwensband met de cliënt opbouwen
 • ‘Coaching presence’ hebben: een ware coach zijn

C. Effectief communiceren

 • Actief luisteren
 • Effectieve vragen stellen
 • Open communiceren

D. Het leerproces bevorderen en resultaten bereiken

 • Bewustheid creëren
 • Acties bedenken
 • Doelstellingen en plannen formuleren
 • Bevorderen dat de cliënt vooruitgang boekt en verantwoordelijkheid neemt

Elke competentie wordt uitgebreid gedefinieerd met vermelding van daaraan gerelateerd gedrag op www.coachfederation.org.

Bovenstaande competenties worden gebruikt als basis voor de beoordeling in de ICF-certificatieprocedure.

Managen zonder hiërarchie vraagt evenwaardigheid.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

© Copyright 2017 Associatie voor Coaching | Alle rechten voorbehouden
Stel uw vraag
close slider