Skip to content

Ardie Nooijen-Kuijpers | MCC

Ardie Nooijen-Kuijpers | MCC

Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers | MCC

Coachen vraagt om vakmanschap. Het begint met de juiste intenties en ‘gereedschappen’ waarbij de relatie tussen coach en coachee wat mij betreft centraal staat.

Van huis uit ben ik logopedist en spraak-en taalpatholoog. Sinds 1989 werk ik samen met andere paramedici vanuit mijn praktijk en train ik groepen. Mijn psychologisch veranderwerk vindt zijn oorsprong in een NLP-master opleiding bij het IEP (instituut voor Eclectische Psychologie) en bekwaming in RET (Rationele Effectiviteits training).  Wat me fascineert is iemands ‘binnenkant’ in relatie tot zijn of haar ‘buitenkant’ en vice versa. Een opleiding tot ImageMaster was in dit kader verrijkend. Ik haal veel werkplezier uit mijn werk als Speaking Circle-facilitator en ben actief met Europese collega’s om ‘Relational Presence’ uit te dragen. 10 Jaar op een Freudiaanse bank, in psychoanalyse, met aansluitend een proces om hierover een boek te schrijven, waren van onschatbare waarde voor mij, ook als coach. Samen met andere vakspecialisten ontwikkel en geef ik graag leertrajecten waarbij identiteit en bewustwording centraal staan. Andere keren ben ik voorzitter en bezig met leiding geven in allerlei samenwerkingsverbanden. Mijn werk combineer ik met mijn privé- en maatschappelijk leven, waarin mijn man, dochter en zoon onmisbaar zijn.

Ik help mensen graag een helder antwoord te vinden op welke vraag dan ook.

Met ingang van 2018 doe ik dat ook namens de Associatie voor Coaching. Voor mensen die opgeleid worden tot professioneel ICF (International Coach Federation) of NOBCO/EMCC-coach of voor deelnemers van diverse (in-company) trainingen. Diepgang hand in hand met pragmatiek en altijd resultaat gericht. Ik hou van ‘doen wat nodig is’ als ondernemend, bewogen en betrokken mens. Sinds 2004 werk is als professioneel coach voor bedrijven, gemeenten en zorgorganisaties. Bij de ICF sta ik internationaal en in Nederland geregistreerd als 10e MCC-Coach. Tevens ben ik lid van NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches) ter professionalisering van coaching als beroep.

Ik vind ‘in beweging blijven’, lees: benieuwd blijven en blijven ontwikkelen, belangrijk. Vandaar mijn bedrijfsmotto: ‘Even stil staan . . . om verder te komen!’. Professioneel coachen en  coachend leidinggeven brengen iets moois in de wereld en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Kortom, Ik heb iets met ‘een gesprek van mens tot mens’. Jij ook?