Professional Certified ACC/Practitioner

De Certified Professional Coach Week opleiding is een intensieve weekopleiding van 14 dagdelen met daarna 2 terugkom dagen. Deze coachopleiding is zowel ICF, Post-HBO als NOBCO/EMCC geaccrediteerd is. De Internationale Coach Federation (ICF) is de grootste wereldwijde beroepsvereniging voor coaching. De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) bevordert het ontwikkelen van het coachvak en is een keurmerk voor de kwaliteit voor coaches binnen Europa. Wij zijn trots op het feit dat we als enige aanbieder al deze keurmerken kunnen bieden.

Professional Coaching wint veld bij het management, begeleiders, trainers, personeelsfunctionarissen, consultants enz. De Associatie voor Coaching nodigt je uit om deel te nemen aan een intensieve studie- en werkweek om je vaardigheden te trainen die de eigen coachingsstijl vorm geven. We doen dit met de deelnemers als ‘oefenmateriaal’, praktisch zoekend en experimenterend, reflecterend op onze acties in relatie tot beschreven ervaringskennis uit de literatuur. De professional coach is resultaatgericht en heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor communicatie. Hij of zij is daarmee géén therapeut, noch supervisor of leermeester. De professional coach luistert, vraagt, ondersteunt waar nodig, ontwikkelt mede nieuwe perspectieven samen met de gecoachte. De coach helpt in het proces van ontdekken en vormgeven, van bewust worden en verantwoordelijkheid nemen.

Onze aanpak is ervaringsgericht. Eigen ervaringen worden in de vorm van casuïstiek besproken en van reflectie voorzien. De verhouding theorie/praktijk in onze opleiding is 25/75 procent. Thuis lees, studeer en oefen je naar hartelust. De groep wordt getraind op basis van coachende principes als bewustwording en inzicht, verantwoordelijkheid nemen en delen, evenwaardigheid en resultaatgerichtheid.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij systematisch reflecteren over hun leerervaringen in een logboek. Deelnemers gaan in de praktijk aan het werk en voeren minimaal 12 coachingsgesprekken.

Trainen in coachende principes:

 • Bewustwording
 • Inzicht
 • Verantwoordelijkheid nemen en delen
 • Evenwaardigheid
 • Resultaatgerichtheid

In deel 1 krijg je de vaardigheden, die nodig zijn voor het resultaatgericht coachen onder de knie. Het betreft een meer technisch/instrumenteel deel met daarin veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen. Certificering vindt plaats d.m.v. observaties gedurende de opleiding en een portfolio met reflecties op 12 praktijkgesprekken en 3 boeken. Bij een goede afronding ontvang je het Post-HBO diploma Certified Professional Coach deel 1 (Taakbekwaamheid). Met je diploma en voldoende praktijkuren word je erkend als gekwalificeerd coach op ACC niveau bij de International Coach Federation en Practitioner niveau bij de NOBCO/EMCC. Kortom:

 • Je voert op een professionele manier coachgesprekken.
 • Je coacht op basis van bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de coachee.
 • Je coacht resultaatgericht binnen de context van werk en arbeid.
 • Je brengt mensen in ontwikkeling.
 • Je voldoet aan de opleidingseisen voor accreditatie bij de International Coach Federation op ACC niveau en het Practitioner niveau van de NOBCO/EMCC
 • Je ontvangt een Post-HBO diploma – Taakbekwaam.
 • Na het volgen van CPC-1 kun je instromen in deel 2 van het programma Certified Professional Coach.

We richten ons op die mensen die met professionele coaching (willen gaan) werken en op zoek zijn naar een stevige basis voor de coachingsgesprekken die ze gaan voeren.

Enige levenservaring en werkervaring zijn gewenst. Verder: gezond verstand, inlevingsvermogen, leergierigheid en kritische zin.

Voor iedereen die professionele coaching als een belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet, zoals bijvoorbeeld:

 • leidinggevenden
 • directeuren
 • staf- en P&O-functionarissen
 • trainers
 • opleiders en onderwijsgevenden
 • coaches en mentoren
 • consultants
 • arbo- en reïntegratiebegeleiders

Vooropleiding:

 • Je hebt minstens een HBO-denk- en werkniveau.
 • Je hebt de gelegenheid om in de praktijk coachingsgesprekken te voeren met verschillende cliënten.
 • Je bespreekt eventuele belemmeringen die een succesvolle studie in de weg kunnen staan.

Intakegesprek
Nadat je je hebt ingeschreven krijg je een intakeformulier toegestuurd. Een belangrijk punt tijdens het intakegesprek is de (toekomstige) werksituatie van de kandidaat en de inschatting of de competentie­ groepen van Professional Coaching haalbaar worden geacht. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

 

Leergangen:

Startdatum: maandag 18 januari 2021

7 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 3950.00 p.p.
Startdatum: maandag 19 april 2021

7 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 3950.00 p.p.
Startdatum: maandag 20 september 2021

7 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 3950.00 p.p.
Startdatum: maandag 24 januari 2022

7 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 3950.00 p.p.
Startdatum: maandag 21 maart 2022

7 Dagen
Aarle-Rixtel
€ 3950.00 p.p.

Peter Boom
Peter Boom
Lees verder
De training ben ik gestart om professioneel coach te worden en deze vaardigheden bezit je na deze training ook zeker. Maar het grootste effect van de training is de enorme impuls die het geeft aan je eigen bewustzijn en aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als mens
Nicole Verhoeven
Nicole Verhoeven
Lees verder
Een intensieve week waarin ik inzichten heb gekregen en geoefend met donder andere de competenties van de coach en vragen stellen. Niet alleen het volgen van een coachmodel maar ook een vraag helemaal uitpluizen, erg waardevol.
Anita Suijkerbuijk
Anita Suijkerbuijk
Lees verder
De opleiding tot Professional Coach kenmerkt zich door een goede balans tussen theorie en praktijk. Samen met mijn studiegenoten hebben we veel gesprekken geoefend, zodat we zowel van de trainers, Dirk Verhoeven en Anne-Marie Magis, als van elkaar veel feedback konden krijgen. In een korte tijd hebben we zo enorm veel kunnen leren. De portfolio die we daarna moesten samenstellen bracht nog meer diepgang en ruimte voor reflectie, waarbij ik de literatuur van Willem Verhoeven een aanrader vind. Om aan het einde van de opleiding mijn diploma in ontvangst te mogen nemen, voelde als de kers op de taart.
Marga de Mol
Marga de Mol
Lees verder
De kennis en ervaring van Dirk Verhoeven en Marie-Louise Magis hebben bijgedragen aan het succesvol afronden van mijn opleiding! Om coach, coachee en observator te zijn gedurende de PCweek, wordt de materie je van diverse kanten aangereikt, wat erg leerzaam is geweest voor mijn proces!
Helga van den Heuvel
Helga van den Heuvel
Lees verder
Opbouw en inhoud van de training was perfect. De beide trainers (ook Marie-Louise Magis heeft meegetraind) weten je te prikkelen en uit te dagen. Door de afwisseling van praktijk en theorie zijn ook de lange dagen van de cpc week echt goed te doen. Locatie en organisatie zijn top! Als tip zou ik nog mee willen geven om 1 van de video gesprekken te laten voeren met een externe coachee. Nu worden alle gesprekken gevoerd met mede cursisten en ik denk dat het iets toe zou voegen als je voor 1 gesprek een externe coachee zou vragen.
Previous
Next

Deel 1a - Foundation

Het fundament in een 2 daags programma

FOUNDATION COACH

Een meer oriënterende module waarin de basisnoties en competenties van de coach aan de orde komen.
Meer info

Deel 1b - Practitioner

Taakbekwaam coach in een 7 daags programma - Te volgen na deel 1a

PRACTITIONER COACH

Een meer technisch instrumenteel deel met veel aandacht voor de kracht van het vragenstellen, de coachovereenkomst en resultaatgericht coachen.
Meer info

Professional Coach Week

Taakbekwaam Coach in een intensieve week. Deel 1a & Deel 1b in één opleiding.

PROFESSIONAL COACH WEEK

Een solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 1 - Practitioner (ACC)

Taakbekwaam Coach in één 9 daags programma. Deel 1a & deel 1b.

PRACTITIONER COACH (ACC)

Solide basis waarin je de vaardigheden voor resultaatgericht coachen onder de knie krijgt.
Meer info

Deel 2 - Senior Practitioner (PCC)

Vakbekwaam Coach in één 10 daags programma. - Te volgen na deel 1

SENIOR PRACTITIONER COACH

In dit deel vindt verdere verdieping plaats. Je leert coachen op effectief gedrag, emoties en het werken met diverse tool.
Meer info