De Associatie voor Coaching heeft samen met Fontys Hogescholen en Avans CO een aantrekkelijke opleiding ontwikkeld voor schoolcoaches. Het oordeel van de deelnemers was tot nu toe zeer lovend. Leerkrachten zijn professionals. Kenmerkend voor professionals is dat ze hun werkzaamheden vanuit eigen kennis en vaardigheden verrichten vanuit een grote mate van zelfsturing. Problemen lossen zij veelal zelf op en dat vergt een hoge mate van vakbekwaamheid.
Het permanent werken aan de vakbekwaamheid hoort bij professionele ontwikkeling. Veel scholen zien dit in en willen daarom ook graag die ontwikkeling in eigen hand houden. Het beschikken over een eigen, gekwalificeerde en dus gecertificeerde coach levert zonder meer een bijdrage aan deze ontwikkeling.

Professional coaching is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, praktijkuren, observatiemomenten, mentoruren, literatuurstudie en intervisie. De opleiding bestaat uit twee delen welke achtereenvolgens of onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Deze delen zijn gekoppeld aan de niveaus van coaching zoals ze ook herkend worden in de beroepsorganisaties….

Schoolcoach 1. Taakbekwaam
Schoolcoach 2. Vakbekwaam
Schoolcoach 3. ACC

Elke deel van de opleiding heeft een doorlooptijd van circa 8 maanden. Na afronding van deze opleiding ben je gecertificeerd in professional coaching en na het goed afleggen van het examen ontvang je een Post-HBO diploma. Met dit diploma kun je je laten registreren als erkend coach. Je dient nog wel te zorgen voor voldoende praktijkuren.

Deelnemers die eerder de mentorenopleiding via Fontys volgden kunnen instromen in deel 2 van de opleiding. Deelnemers die elders een opleiding volgden, hebben de mogelijkheid om een toelatingsassessment te doen. In dit assessment krijg je de gelegenheid jouw vaardigheden te laten zien.

Doel van het programma
Een gecertificeerde coach is een IB-er, bouwcoördinator of leerkracht met als specialisme het ondersteunen van collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun vakbekwaamheid. Een coach stimuleert een collega in het nadenken over wat deze wil bereiken, het maken van realistische keuzes en vervolgens hem of haar dit in concreet handelen om te laten zetten (Niet het beste van jezelf in de ander stoppen, maar het beste uit de ander halen). De coach zorgt ervoor dat de collega eigenaar blijft van zijn of haar eigen leerproces. Dat biedt immers de grootste kans op een hoog leerrendement.

Werkwijze
Onze aanpak is ervaringsgericht. Eigen ervaringen worden in de vorm van casuïstiek besproken en van reflectie voorzien.
De verhouding theorie/praktijk in onze opleiding is 25/75 procent. Thuis leest, studeert en oefen je naar hartelust.
Je wordt getraind op basis van coachende principes als bewustwording en inzicht, verantwoordelijkheid nemen en delen, evenwaardigheid en resultaatgerichtheid.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij systematisch reflecteren over hun leerervaringen in een logboek.