Onze filosofie

1. Coachen is gericht op het verbeteren van prestaties

Coachen is een middel om de prestaties van individu en organisatie te verbeteren. Coachen is aldus ook niet soft. Coachen is een manier om het beste uit mensen te halen in het licht van de te bereiken organisatiedoelstellingen.

2. Het bereiken van optimale prestaties vraagt managen zonder hiërarchie
De klassieke ‘command & control’-organisatie haalt niet het beste uit mensen. Het gaat er om mensen de ruimte te gunnen hun eigen oplossingen te vinden. Zij leggen dan het beste wat ze te bieden hebben in hun werk. Dat is efficiënter en effectiever.

3. Managen zonder hiërarchie vraagt evenwaardigheid
Er gebeurt alleen iets wanneer mensen er zelf voor kiezen iets te doen en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dit vraagt fundamenteel de positie van evenwaardigheid. Let wel: evenwaardig betekent niet gelijk.

4. Besturen betekent vormgeven van wederzijdse afhankelijkheid
Management en medewerkers zijn partners op de werkplek. Beide zijn autonoom en zelfverantwoordelijk, maar ze geven samen de organisatie vorm. Het management stelt de kaders en medewerkers hebben de kennis en ervaring om de processen goed uit te voeren.

5. Coaching en zelfsturing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Het beste komt alleen uit mensen,  wanneer zij zelf verantwoordelijkheid nemen. Verbeteren van prestaties door coaching betekent aldus ook stimuleren van processen van zelfsturing en zelfontwikkeling.

Managen zonder hiërarchie vraagt evenwaardigheid.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

© Copyright 2017 Associatie voor Coaching | Alle rechten voorbehouden
Stel uw vraag
close slider