Onderscheidend vermogen

Welke differentiële voordelen biedt de Associatie voor Coaching?

De bron

Als een thema populair wordt treedt er verwatering op. Dat is bij ons niet het geval. Wij hebben nog steeds de bron in huis. Het gedachtegoed is in de voorbije jaren verder ontwikkeld en uitgewerkt in een dozijn praktische boeken. De boeken van Willem Verhoeven zijn te vinden via deze link.

Praktisch
Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht. We hebben weliswaar een goede theoretische onderbouwing, maar die theorie is in onze trainingen nooit hinderlijk aanwezig. Onze trainingen zijn vooral gericht op concreet handelen.

Consistent
Onze trainingsvormen kloppen met ons gedachtegoed. Aansluiten bij de gecoachte is een van de principes van coaching. Dat doen we door aan te sluiten bij het persoonlijk concept dat iedereen over het thema heeft. Van daaruit ontwikkelen we een gezamenlijk beeld voor de organisatie over coaching als managementstijl. Onze trainers zijn echte coaches.

Managementervaring
Veel managementtrainingen worden verzorgd door trainers die zelf nog nooit hebben leidinggegeven. Onze seniortrainers hebben zelf jarenlang leiding gegeven.

Zeer ervaren
Wij zijn het langst van alle bureaus in Nederland met coaching als managementstijl bezig en daar ook in gespecialiseerd. We hebben vele projecten in vele organisaties gedaan.

Gecertificeerd
Zowel onze opleidingen als onze trainers zijn gecertificeerd bij het CPION en de International Coach Federation (ICF).

Managen zonder hiërarchie vraagt evenwaardigheid.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

© Copyright 2017-2019 Associatie voor Coaching | Alle rechten voorbehouden
Stel uw vraag
close slider