De Associatie wil de ontwikkeling van het vakgebied daadwerkelijk bevorderen door kleinschalig onderzoek ‘dat er toe doet’ te stimuleren. Dit doen we door het project Coaches halen winst uit onderzoek!
Dit project wordt uitgevoerd in 2015 en 2016. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. We gaan werken in groepen van 3 deelnemers.

De wetenschap heeft coaching ontdekt als serieus onderzoeksonderwerp. Dit blijkt o.a. uit de explosieve groei van het aantal wetenschappelijke publicaties op dit gebied. Inmiddels zijn er bijna 1.500 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, waarvan de helft in de afgelopen vijf jaar.

Coachen is nog een jong vakgebied. Er valt nog veel te ontdekken. Of je nu zelf onderzoek gaat uitvoeren of externe onderzoeken moet beoordelen, er valt nog veel te leren!

Coaches kunnen winst halen uit onderzoek door nieuwsgierig te zijn, door praktijk en theorie samen te brengen in ‘die’ onderwerpen die hen boeien. Je doet niet alleen theoretische kennis op, maar je leert ook meteen om deze effectief toe te passen. Dit project bied je basiskennis van methodieken van onderzoek en analyse en zorgt ervoor dat je als professional een serieuze gesprekspartner bent op het gebied van onderzoek.

Na het afronden van de cursus kun je een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan maken, zelf gegevens verzamelen, bijdragen aan onderzoeken van wetenschappers en studies van anderen kritisch beoordelen. En bovenal, je leert dit onderzoek toegankelijk te maken voor de lezer.

Onze trainers 
Dianne Commissaris – onderzoek
Willem Verhoeven – schrijven
Dirk Verhoeven – marketing
Anita van Vlerken – organisatie
Aangevuld met externe deskundigen, een en ander afhankelijk van de gekozen onderzoeksonderwerpen.

Voor dit project zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties, zoals Fontys Hogeschool Kind en Educatie op. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe de samenwerking er in praktische zin uit gaat zien. Zodra er meer over bekend is zullen we dit op onze website publiceren.

Recommended Posts