icon-avc
Home |
 • Professionalisering |
 • Individuele coaching

  Individuele coaching 


  Ontwikkeling van potenties

  Heel wat managers beschouwen training en begeleiding als een teken van disfunctioneren en vermijden daarom deelname daaraan. Dat is jammer, want ze sluiten daarmee ook hun eigen ontwikkeling af. Zij hebben, als het ware, de norm dat ze alles moeten kunnen, en als ze iets niet of niet goed kunnen, dan schamen ze zich daarvoor. Maar wie is onfeilbaar? En zou het leven leuk zijn als je alles kon?

  Stel je voor. Je bent 40 jaar en je komt uit een sterke familie waarin de levensverwachting op 80 jaar ligt. Hoe zou je leven er uitzien, wanneer je nu al op 98% van je potentie zou functioneren? Dan zou je de komende 40 jaar nog 2% beter kunnen worden. Dat zou een saai leven worden. Maar als je huidige functioneren 40 of 50% van je potentie vertegenwoordigt, dan heb je nog 50 tot 60% ruimte voor ontwikkeling. Daar is een rijk gevuld leven op te bouwen. 

  Vormgeven van je persoonlijke ontwikkeling is geen teken van zwakte, maar een kracht.

  De positie van een manager met eindverantwoordelijkheid is tamelijk eenzaam. Als het erom gaat echte keuzen te maken sta je meestal alleen. Het debat dat voorafgaat aan besluitvorming voer je met jezelf. Maar hoe lastig is het niet om dit gesprek in jezelf helder en to the point te houden?
  De Associatie voor Coaching biedt je een vertrouwde, onpartijdige collega zonder belangen, die je in een coachingsproces helpt om die zaken te identificeren, te analyseren en op te lossen die de voortgang in actuele kwesties belemmeren.

  Er bestaan, wat ons betreft, geen belemmeringen m.b.t. het soort vragen dat in een coachingssessie aan bod komt. De winst kan zitten in:

  • meer helderheid over wat je wilt
  • doorzicht in waar het echt om gaat
  • reductie van stress
  • inzicht in de blokkeringen in een veranderingsproces
  • vinden van creatieve oplossingen
  • opwekken van enthousiasme en verwerven van commitment
  • ontwikkeling van potenties